Berätta om dina erfarenheter av våra tjänster

Vi vill betjäna dig så bra som möjligt och din respons är mycket viktig för oss. Du är viktig för oss. Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service, utvecklar produkter och förmedlar beröm och utvecklingsidéer till rätt mottagare.

Responskanaler

Så här behandlar vi din respons

Kundtjänsten behandlar din respons genast och förmedlar den vidare för utredning. Om den lösning som du fått på din respons inte känns rätt, kan du vända dig till Nordeas kundombudsman. Du kan även kontakta utomstående, av banken oberoende parter om du är missnöjd med bankens lösning.

Vi strävar efter att svara på din respons så snart som möjligt, dock senast inom 3 dagar. Den respons som kräver utredning behandlar vi inom 14 dagar.