Berätta om dina erfarenheter av våra tjänster

Det är viktigt för oss att våra kunder är nöjda. Vi är intresserade av kundernas serviceerfarenheter i Nordea.

Du kan ge respons:

  • På en Responsblankett på nordea.fi
  • På responsblanketter som finns på kontoren
  • Per telefon i Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–20

Så här handlägger vi din respons

Om du inte är nöjd med svaret, kan du kontakta Nordeas kundombudsman.

Kontakta kundombudsmannen

Kunden kan tycka att den lösning banken erbjuder inte är tillfredställande. Då kan kunden fortsätta utredningen med en part eller myndighet som är oberoende av banken.

Kontakta en besvärsinstans