Nordea Crowdfunding

Finland behöver tillväxt, företagsamhet och nya innovationer. Nordea vill vara med om att stödja finländska företag och företagare i de olika skedena av ekonomins och företagets livscykel.

Tjänsten Nordea Crowdfunding ska lanseras efter att en ny lag om gräsrotsfinansiering har trätt i kraft. Lagstiftningen om gräsrotsfinansieringen förenklas som bäst i Finland. Riksdagen behandlar regeringens proposition med förslag till lag om gräsrotsfinansiering. Syftet med den är att skapa klara spelregler för gräsrotsfinansiering i Finland.

Välj tjänsten härÖppnas i nytt fönster

Vad är Nordeas tjänst för gräsrotsfinansiering? Nordeas tjänst för gräsrotsfinansiering Vad är Nordeas tjänst för gräsrotsfinansiering?

Information till företag

Tjänsten är avsedd för Nordeas företagskunder. Den kommer att erbjuda ett nytt verktyg med vilket företagen kan få finansiering till projekt som hjälper dem att växa och skapa arbetstillfällen.

 

Information till placerare

I tjänsten kan du placera i företag som befinner sig i uppstarts- eller tillväxtfasen, stödja projekt som är viktiga för dig och delta i utvecklingen av företagsverksamheten i ditt närområde.

Nordeas tjänst för gräsrotsfinansiering

I tjänsten Nordea Crowdfunding fungerar banken som en förmedlare som för samman ett företag som söker gräsrotsfinansiering och en placerare som är intresserad av detta företag. Tjänsten handlar om aktiebaserad gräsrotsfinansiering, dvs. placeraren tecknar aktier i ett onoterat aktiebolag vid en emission. Vår tjänst för gräsrotsfinansiering blir värdeandelsbaserad.

Tjänsten Nordea Crowdfunding blir en digital tjänst som är enkel att använda. Avsikten är att företaget fullt ut kan utnyttja de sociala medierna vid anskaffning av finansiering. Företaget kan till och med få ett nätverk vars expertis det kan anlita till exempel i produktutveckling eller testning av nya produkter och tjänster.

För placerarna ska Nordea Crowdfunding ge en möjlighet att vara med om att placera i finländsk företagsverksamhet i uppstarts- eller tillväxtfasen. Med hjälp av tjänsten kan placeraren direkt stödja finländska innovationer och tillväxten av finländska företag. Onoterade tillväxtföretag är förknippade med stor risk för förlust av kapitalet. För placerare som inser denna risk erbjuder gräsrotsfinansieringen mycket intressanta möjligheter. Man kan ofta delta också med en mindre summa.