Nordea Corporate 360° -riskhantering

Nordea Corporate 360° är en genväg till bästa praxis inom riskhantering

Riskhantering Riskhantering

Riskhantering

Förändringar i den operativa miljön ställer ökande krav på riskhantering.

  • Kraftiga fluktuationer på finansmarknaden allt vanligare

  • Ökande osäkerhet framhäver betydelsen av proaktiva åtgärder

  • Konsekvenserna av den ökande regleringen av finansmarknaden ännu oklara


Nordea Corporate 360° är banar väg för bästa praxis inom riskhantering.

  • Logiskt tillvägagångssätt för systematisk hantering av ränte- och valutarisker

  • Målet är att skapa praktisk beredskap för hela riskhanteringsprocessen

  • Externt perspektiv på hantering av större och mindre finansieringsrisker


Nordea Corporate 360° -kund får företaget dessutom:

  • En klar uppfattning av företagets risker och konsekvenserna av dem

  • En stabil plattform för riskhanteringsstrategin

  • Skyddlösningar som lämpar sig för marknadsmiljön och riskhanteringsmålen