Nordea Corporate 360°

Nordea Corporate 360° ger tillgång till alternativa finansieringskällor.

Likviditet Likviditet

Likviditet

Den ökande regleringen av finansmarknaden kans medföra oförutsedda konsekvenser.

  • Belastningen på finansinstituten påverkar också kunderna

  • Små och medelstora företag påverkas mest

  • Vikten av proaktiva åtgärder återspeglas också i likviditetsplaneringen


Nordea Corporate 360° ger tillgång till alternativa finansieringskällor.

  • Företagscertifikat för kortsiktig likviditetshantering

  • Återbelåning av placeringar för att säkra likviditeten