Nordea Corporate 360°

Med kassahanteringsmodellen undviker företaget en överstor kassa.

Kassahantering Kassahantering

Kassahantering

Med kassanhanteringsmodellen undviker företaget en överstor kassa.

  • Systematisk placering av kassamedel utifrån likviditetsbehovet ger högre förväntad avkastning

  • Automatisk överföring av kassamedel underlättar löpande kassahanteringsrutiner


En högre förväntad avkastning förutsätter längre maturitet för placeringarna.

  • Längre placeringshorisont utan att pruta på likviditeten