Nordea Corporate 360°

 

Säkra finansieringen, hantera riskerna – Nordea Corporate 360°

Läs mer
Service koncept Service koncept

Riskhantering

Gardera dig mot ränte- och valutarisker

Genväg till bästa praxis inom riskhantering

Likviditet

Likviditet Säkra finansieringen

Tjänsten ger tillgång till alternativa finansieringskällor

Kassahantering

Bevara köpkraften

Med kassahanteringsmodellen undviker företaget en överstor kassa