Råd för valutasäkring

Fluktuationen i valutakurserna är betydande. Till exempel eurons kurs mot dollarn har under de senaste åren växlat 9 % i genomsnitt under ett halvår. Som mest har fluktuationen uppgått till 20 % under 6 månader. En så kraftig fluktuation kan inverka betydligt på resultatet för ett företag som bedriver utrikeshandel.

Växlingar i valutakurserna har många följder för företagen, t.ex. ändringar i

  • värdet på företagens fordringar i valuta och eurovärdet på betalningar
  • värdet på andra balansposter i valuta, såsom lån
  • värdet på utländska innehav och därigenom det egna kapitalet i företagets balansräkning, vilket i sin tur påverkar t.ex. soliditetsgraden

Råd om valutakurssäkring och exempel finns härÖppnas i nytt fönster (på finska)PDF.

 

Aktuellt Valutahantering Aktuellt

Valutakursrisk

Har ditt företag intäkter, utgifter, ansvarsförbindelser eller innehav i valuta?

Valutakursfluktuationerna kan orsaka avsevärda variationer i företagets resultat, kassaflöden och balansräkning. Det finns många alternativ för valutakurssäkring.

Placeringslösningar

Fluktuationer i valutakurserna på valutamarknaden medför en kursrisk.

Risken utgörs av förändringar i valutahandelns kurser och t.ex. som värdeförändringar i lån eller innehav. Det finns många sätt att gardera sig mot valutakursrisk.

Skräddarsydd valutahantering

Flexibelt tak eller golv för valutakurser, med eller utan fönster

Med valutaderivat är det möjligt att bygga upp skräddarsydda lösningar för företagets behov.

Valutahantering

Valutatermin

För skydd av intäkter och utgifter i valuta

Valutaterminen låser kursen för en kommande valutaaffär och skyddar därigenom kassaflödet mot kursväxlingar.

Skräddarsydd valutahantering

Flexibelt tak eller golv för valutakurser, med eller utan fönster

Med valutaderivat är det möjligt att bygga upp skräddarsydda lösningar för företagets behov.

Råd om valutasäkring

 

Så säkrar du valutaflödet

Identifiera och kontrollera riskerna – ta inte steget ut i det okända.

 

Masslånens ABC

Avkastningen på masslån påverkas främst av lånetiden, räntenivån och emittentens betalningsförmåga.