Skräddarsydd valutahantering

Valutaterminer och köpta optioner är vanliga produkter för att hantera valutarisker. Genom att kombinera dessa är det möjligt att bygga upp skräddarsydda lösningar för företagets behov.

Skräddarsydd valutahantering Exempel Villkor Skräddarsydd valutahantering

Skräddarsydd valutahantering kombinerar grundläggande produkter

Strukturerna ger typiskt ett 100 % -igt skydd för den avtalade nivån, men samtidigt finns möjlighet att dra nytta av gynnsamma kursrörelser. Strukturerna kan liksom terminer vara avgiftsfria. Alternativt kan premier tas ut för strukturerna, liksom för optioner.

Anmäl dig härÖppnas i nytt fönster till en avgiftsfri webbkurs om hur du kartlägger valutarisker och använder optionsstrukturer för att kontrollera riskerna!

Exempel

Exempel på en skräddarsydd säkringsstruktur

Skräddarsydda säkringsstrukturer kombinerar ofta de bästa sidorna hos optioner och terminer, det vill säga garderar mot ogynnsamma kursrörel-ser utan avgift, men samtidigt kan man ta del av gynnsamma kursrörelser. Nedan två exempel på vanliga avgiftsfria strukturer.

Räntekorridor

Medan terminen låser kursen vid den aktuella nivån utgör räntekorridoren kursens variationsintervall. I räntekorridoren avtalas om en nedre och övre gräns. Till exempel ett importföretag får alltså veta den sämsta möjliga kursen, men kan ändå dra nytta av gynnsamma kursrörelser upp till den övre gränsen i en räntekorridor. Räntekorridoren är en avgiftsfri säkringsmetod.

Termin med tilläggsfördel

Företag som tror att kursen kommer att utvecklas gynnsamt, men inte vill betala premie för säkringen kan gardera sig med en termin med till-äggsfördel. I terminer med tilläggsfördel avtalas om en säkringsnivå som fastställer den sämsta möjliga valutakursen. När kursen rör sig i en po-sitiv riktning drar företaget nytta av kursrörelserna enligt en på förhand avtalad procent (10–90 %).

Villkor

Villkor

Produkterna förutsätter att kunden har ett kundförhållande hos Nordea och ingår ett ramavtal om derivatkontrakt. Kontakta våra experter för ytterligare information. Vi hjälper gärna.