Lösningar för valutasäkring

Fluktuationer i valutakurserna på valutamarknaden medför en valutakursrisk. Risken utgörs av förändringar i valutahandelns kurser och t.ex. som värdeförändringar i lån eller innehav. Det finns många sätt att gardera sig mot valutarisker.

Placeringslösningar Säkringsalternativ Placeringslösningar

Målsättningen med valutakurssäkringar

Målsättningen med valutakurssäkringar är att skydda affärsverksamhetens lönsamhet mot förändringar i valutakurserna hos företag som bedriver handel utomlands. Vid planeringen av säkringar är det viktigt att ta till utgångspunkt en realistiskt vald budgetkurs. Säkringshorisonten och säkringsgraden är bra att välja utifrån affärsverksamhetens förutsägbarhet.

  • Målet med valutasäkring är att skydda företagets lönsamhet mot ändringar i valutakursen
  • Säkringsstrategin fastställer säkringshorisont, säkringsgrad och vilka säkringsinstrument som används
  • Säkringsinstrumenten kan skräddarsys enligt företagets behov
Säkringsalternativ

Säkringsinstrument enligt skyddsbehov

Det finns flera säkringsinstrument som skiljer sig från varandra bland annat vad gäller deras skyldigheter och fördelar. Terminer fixerar den framtida kursen medan valutasäkring ger komplett skydd utan fastställd kurs. Skyddet kan även skräddarsys så att man får komplett skydd och vissa fördelar.

Valutasäkring

 

Så säkrar du valutaflödet

Identifiera och kontrollera riskerna – ta inte steget ut i det okända.

 

Tydliggör ansvars-fördelningen och effektiviserar beslutsfattandet

Riskpolicyn strukturerar målen för hanteringen av marknadsrisker och de praktiska verksamhetsmodellerna.