Valutasäkring

 
Växla valuta, gör fastränteplaceringar och följ finansiella marknader utan kostnad – snabbt och enkelt!
Läs mer
Aktuellt Valutahantering Aktuellt

Valutakursrisk

Har ditt företag intäkter, utgifter, ansvarsförbindelser eller innehav i valuta?

Valutakursfluktuationerna kan orsaka avsevärda variationer i företagets resultat, kassaflöden och balansräkning. Det finns många alternativ för valutakurssäkring.

Placeringslösningar

Fluktuationer i valutakurserna på valutamarknaden medför en kursrisk.

Risken utgörs av förändringar i valutahandelns kurser och t.ex. som värdeförändringar i lån eller innehav. Det finns många sätt att gardera sig mot valutakursrisk.

Valutahantering

Valutatermin

För skydd av intäkter och utgifter i valuta

Valutaterminen låser kursen för en kommande valutaaffär och skyddar därigenom kassaflödet mot kursväxlingar.

Skräddarsydd valutahantering

Flexibelt tak eller golv för valutakurser, med eller utan fönster

Med valutaderivat är det möjligt att bygga upp skräddarsydda lösningar för företagets behov.

Valutasäkring

 

Så säkrar du valutaflödet

Identifiera och kontrollera riskerna – ta inte steget ut i det okända.

 

Tydliggör ansvars-fördelningen och effektiviserar beslutsfattandet

Riskpolicyn strukturerar målen för hanteringen av marknadsrisker och de praktiska verksamhetsmodellerna.