Skräddarsydda ränteskydd

Företagets ränterisk är utgångspunkt för ränteskyddet. Förutom traditionella räntetak och ränteswapavtal kan ränteskydd skräddarsys kundspecifikt.

Skräddarsydda ränteskydd Villkor Skräddarsydda ränteskydd

Alternativa skydd för olika behov

Utöver ränteriskens storlek och natur inverkar bl.a. räntesynen och marknadssituationen på det skydd som väljs. Ränteskydden kan enligt dessa omständigheter kompletteras med olika villkor som inverkar på den ränta som betalas. Dessutom kan man ingå avtal om att skyddet till exempel ändras till ett annat efter en viss tid.


Företagets fördelar med de alternativa skydden

  • Skyddet kan anpassas till ränterisken.
  • Marknadssynen och marknadsläget beaktas i skyddet.
  • Man kan till exempel skräddarsy skydd där kunden får rabatt på räntekostnaderna under skyddets första år.


Observera i skyddsalternativen

Risken i skräddarsydda ränteskydd beror på hur de har byggts upp. Bra exempel på allmänna risker med ränteskyddsavtal finns i ränteswapavtalet.

Villkor

Villkor

Produkterna förutsätter ett kundförhållande hos Nordea och avtal om allmänna villkor för derivatkontrakt. Kontakta våra experter för ytterligare information. Vi hjälper gärna.

Räntesäkring

 

Fluktuationer på räntemarknaden medför risk

Gardera dig mot risken med hjälp av olika skyddsprodukter.