Räntetak

Räntetak ger ett effektivt skydd mot stigande räntor, samtidigt som du fortfarande kan dra nytta av räntenedgång.

Räntetak Mer fakta Villkor Räntetak

Ett effektivt skydd mot stigande räntor

Räntetak (cap) är en option med vilken köparen säkerställer att räntan på ett lån inte överstiger en överenskommen gräns. Köparen betalar en försäkringspremie för detta skydd.

Priset på räntetaket beror på ränteskyddets längd, lånekapitalet i det lån som ska skyddas, räntefluktuationerna och den önskade räntetaksnivån.

Räntetakets fördelar för företaget

  • Räntetak ger ett effektivt skydd mot stigande räntor, samtidigt som kunden fortfarande kan dra nytta av räntenedgång

  • Kunden vet vilken den maximala räntenivån är hela tiden och det är lättare att budgetera finansieringskostnaderna

Observera i räntetak

  • Räntorna kan stiga från nuvarande nivå (skyddet gäller från taknivån)

  • Kostnaderna för taket kan betalas på förhand eller som periodiserad premie

  • Förtida hävning av avtalet görs alltid till marknadspris så att någondera parten betalar ersättning till den andra parten. Värdet på periodiserat räntetak kan vara negativt gör kunden.

Mer fakta

Begränsa lånets ränterisk med räntetak

Medan ränteswapavtal binder räntan, kan man med räntetak begränsa ränterisken med lånet till en viss maximinivå.

För hävning av räntetak kan det aldrig uppstå kostnader för kunden till skillnad från hävning av ränteswapavtal. Den maximala förlusten är den premie kunden betalat – när räntenivån sjunker har försäkringen i värsta fall tappat värdet.

Villkor

Villkor

Produkterna förutsätter ett kundförhållande hos Nordea och avtal om allmänna villkor för derivatkontrakt. Kontakta våra experter för ytterligare information. Vi hjälper gärna.

Räntesäkring

 

Fluktuationer på räntemarknaden medför risk

Gardera dig mot risken med hjälp av olika skyddsprodukter.