Ränteswapavtal

Ränteswapavtalet passar en kund som på förhand vill veta vilka räntekostnaderna är för de kommande åren och skydda sig mot eventuella höjningar i räntenivån.

Ränteswapavtal Mer fakta Villkor Ränteswapavtal

Ränteswapavtal

Med ett ränteswapavtal binds räntan på ett lån som har rörlig ränta, dvs. euribor.

Ränteswap är ett avtal mellan kunden och banken som vanligtvis innebär att kunden betalar banken en ränta som är bunden till fast ränta och banken betalar kunden ränta som är bunden till rörlig ränta. I praktiken betyder det här att kunden betalar fast ränta i stället för rörlig ränta på lånet.

Företagets fördelar med ränteswapavtal

  • Skyddar mot räntehöjningar och garanterar en viss storlek på månadsraterna.

  • Samma fasta ränta under hela avtalsperioden.

  • Ett eller flera lån kan skyddas med ett och samma ränteswapavtal.

Observera i ränteswapavtal

  • Vid räntenedgång kan kunden inte dra nytta av lägre räntekostnader.

  • Förtida hävning av avtalet görs alltid till marknadspris så att någondera parten betalar ersättning till den andra parten.

Mer fakta

Mer fakta

Med ett ränteswapavtal binds räntan på ett lån som har rörlig ränta, dvs. euribor.

Ränteswap är ett avtal mellan kunden och banken som vanligtvis innebär att kunden betalar banken en ränta som är bunden till fast ränta och banken betalar kunden ränta som är bunden till rörlig ränta. I praktiken betyder det här att kunden betalar fast ränta i stället för rörlig ränta på lånet.

Villkor

Villkor

Produkterna förutsätter ett kundförhållande hos Nordea och avtal om allmänna villkor för derivatkontrakt. Kontakta våra experter för ytterligare information. Vi hjälper gärna.

Räntesäkring

 

Fluktuationer på räntemarknaden medför risk

Gardera dig mot risken med hjälp av olika skyddsprodukter.