Ränterisk

Fluktuationerna på räntemarknaden kan höja räntan och räntekostnaderna för lån med rörlig ränta. De senaste årens kraftiga marknadsrörelser är ett gott exempel på riskerna med räntefluktuationer. Mot denna risk kan man dock skydda sig med olika skyddsprodukter.

Ett lån som är bundet till euribor, dvs. rörlig ränta, är känsligt för räntefluktuationer, eftersom ändringar i marknadsräntorna alltid inverkar på den ränta som betalas när låneperioden löper ut. Men det finns många olika sätt att skydda sig mot räntefluktuationerna. T.ex. med en ränteswap kan räntan bindas på en fast nivå för önskad tid för att eliminera inverkan av fluktuationerna i räntenivån. Räntetak fastställer en maximiränta för lånet.

Ränteskyddsprodukternas breda utbud gör det möjligt att hitta en skyddslösning som passar kundens behov. Nordeas experter hjälper företag med hantering av ränterisken och med att välja lämpliga skyddsprodukter.

Aktuella produkter Aktuella produkter

Ränteswapavtal

Ränteswapavtalet binder låneräntan

Ränteswapavtalet passar en kund som på förhand vill veta räntekostnaderna för de kommande åren och skydda sig mot eventuella höjningar i räntenivån.

Räntetak

Ett effektivt skydd mot stigande räntor

Räntetak ger ett effektivt skydd mot stigande räntor, samtidigt som du fortfarande kan dra nytta av räntenedgång.

Skräddarsydda ränteskydd

Alternativa skydd för olika behov

Företagets ränterisk är utgångspunkt för ränteskyddet. Förutom traditionella räntetak och ränteswapavtal kan ränteskydd skräddarsys kundspecifikt.

Räntesäkring

 

Fluktuationer på räntemarknaden medför risk

Gardera dig mot risken med hjälp av olika skyddsprodukter.