Företagets Räntetakslån

Skydda lånet förmånligt mot uppgång i referensräntan. Du drar ändå full nytta av nedgång i referensräntorna.

Företagets Räntetakslån Egenskaper Företagets Räntetakslån

Fördelar för ditt företag

  • Ger förmånligt skydd mot stigande räntor
  • Full nytta av räntenedgång
  • En förmånlig ”försäkring” med engångspremie för företagets kassahantering.
  • Du kan välja en giltighetstid exempelvis mellan 3 och 10 år. 
Egenskaper

Mer fakta om Företagets Räntetakslån

En ränteuppgång kan ha en betydande inverkan på lånets räntekostnader. Företagets Räntetakslån ger ett förmånligt skydd mot uppgång i referensräntorna, enligt den avtalade räntetaksprocenten. Den ränta som företaget betalar på lånet under räntetakets giltighetstid är högst den avtalade nivån på räntetaket, plus lånemarginal.

Räntesäkring

 

Fluktuationer på räntemarknaden medför risk

Gardera dig mot risken med hjälp av olika skyddsprodukter.