Ränteskydd

Water reed 
Skydda dig mot ränteuppgång. Vi har alternativ för olika behov.
Läs mer om ränteskydd
Aktuella produkter Aktuella produkter

Ränteswapavtal

Ränteswapavtalet binder låneräntan

Ränteswapavtalet passar en kund som på förhand vill veta räntekostnaderna för de kommande åren och skydda sig mot eventuella höjningar i räntenivån.

Räntetak

Ett effektivt skydd mot stigande räntor

Räntetak ger ett effektivt skydd mot stigande räntor, samtidigt som du fortfarande kan dra nytta av räntenedgång.

Skräddarsydda ränteskydd

Alternativa skydd för olika behov

Företagets ränterisk är utgångspunkt för ränteskyddet. Förutom traditionella räntetak och ränteswapavtal kan ränteskydd skräddarsys kundspecifikt.

Räntesäkring

 

Fluktuationer på räntemarknaden medför risk

Gardera dig mot risken med hjälp av olika skyddsprodukter.