Kassahantering

 
Effektiv kassahantering
Läs mer
Alla produkter för kassahantering Alla produkter för kassahantering

Placeringsbevis

Kortfristiga placeringsobjekt som passar för företag och organisationer.

Placeringstiden är från en dag upp till ett år.

Företagscertifikat

Passar för kassahantering när placeringstiden är kort

Företagscertifikaten är kortfristiga placeringsobjekt som passar företag och organisationer. Ett företag eller en organisation kan inom företagscertifikatprogrammet emittera företagscertifikat och få flexibel kortfristig finansiering.

Räntebevis

För olika riskprofiler

Räntebevisen är alternativa placeringsinstrument för placering på företagslånemarknaden och i företagets kreditrisk.