Ränteswap för placering

Ränteskydd för placeringar lämpar sig för placerare som till exempel vill ha företagslån eller andra ränteinstrument i sin portfölj, men vill undvika värdesänkning på portföljen till följd av ränteuppgång.

Ränteswap för placering Villkor Ränteswap för placering

Värdet på ränteskyddet stiger när en räntestegring sänker värdet på ränteplaceringarna. Du kan skydda antingen alla ränteplaceringar eller endast en del av dem.

Fördelar

  • Ränteskydd hjälper att begränsa eller avvärja ränterisken med placeringar
  • Säkringen är inte någon fast del av placeringarna utan du kan ansluta eller upplösa den när som helst
  • Säkringen skräddarsys skilt för varje placeringsportfölj
Villkor

Villkor

Produkterna förutsätter att du är kund hos Nordea och ingår avtal om allmänna villkor för derivatkontrakt. Kontakta våra experter för ytterligare information. Vi hjälper gärna.

Riskhantering

 

Tydliggör ansvars-fördelningen och effektiviserar beslutsfattandet

Riskpolicyn strukturerar målen för hanteringen av marknadsrisker och de praktiska verksamhetsmodellerna.

 

Ekonomiska översikter och publikationer

Ta del av vårt aktuella och omfattande utbud.