Ränte- och valutaswapavtal för placeringar

Valutasäkring för placeringar lämpar sig för placerare som till exempel vill ha företagslån, aktier och fonder med valutakursrisk i sin portfölj, men vill undvika värdesänkning på portföljen till följd av valutarörelser.

Ränte- och valutaswapavtal för placeringar Villkor Ränte- och valutaswapavtal för placeringar

Valutasäkring går ut på att värdet på skyddet stiger när placeringarnas värde sjunker på grund av försvagning av en viss valuta mot euron. Du kan säkra antingen alla placeringar i valuta eller endast en del av dem.

Fördelar

  • Valutasäkring hjälper att begränsa eller avvärja valutarisken med placeringar
  • Säkringen är inte någon fast del av placeringarna utan du kan ansluta eller upplösa den när som helst
  • Säkringen skräddarsys skilt för varje placeringsportfölj
Villkor

Villkor

Produkterna förutsätter att du är kund hos Nordea och ingår avtal om allmänna villkor för derivatkontrakt. Kontakta våra experter för ytterligare information. Vi hjälper gärna.

Riskhantering

 

Tydliggör ansvars-fördelningen och effektiviserar beslutsfattandet

Riskpolicyn strukturerar målen för hanteringen av marknadsrisker och de praktiska verksamhetsmodellerna.

 

Ekonomiska översikter och publikationer

Ta del av vårt aktuella och omfattande utbud.