Företagets Portföljanalys

Nordea tillhandahåller sina kunder en helhetsbetonad och individuell analys av företagets balansräkning. Med hjälp av den nya Portföljanalysen kan du uppdatera din placeringsportfölj enligt dina placeringsmål och hantera ränterisken i din låneportfölj.

Portföljanalys Mer fakta Villkor Portföljanalys

Hantera placerings- och lånerisker med hjälp av Portföljanalysen


De kraftiga fluktuationerna under de senaste åren har fått placerarna att omvärdera placeringsportföljens risker i förhållande till avkastningen. Dessutom medför fluktuationen på räntemarknaden en risk för stigande räntekostnader i låneportföljen.

Med hjälp av Portföljanalysen identifierar du riskerna i dina placerings- och låneportföljer och uppdaterar portföljerna med våra rekommendationer till att motsvara dina mål.

Portföljanalysen är individuell och passar både erfarna placeringsföretag och hantering av extra likviditet. Analysen ger en överblick över portföljens nuläge.

Portföljanalysen omfattar:

  • Analys av kontosaldot för hantering av likviditet
  • Heltäckande analys av risken i den nuvarande placeringsportföljen och den förväntade avkastningen
  • Optimal och diversifierad placeringsrekommendation enligt placerarens riskprofil och placeringsperiod
  • Grafisk översikt över amorteringsplanen för låneportföljen och säkringarna
  • Beräkning över låneportföljens räntekostnader i olika räntemiljöer
Mer fakta

Skräddarsydd analys efter företagets behov

I portföljanalysen analyseras företagets placeringsportfölj och risken simuleras. Detta åskådliggör portföljens förväntade avkastning och hur lätt portföljen kan gå på minus.

Placeringsanalysen omfattar även en optimerad placeringsrekommendation som bygger på företagets individuella behov. I rekommendationen kan du utnyttja den syn Nordeas experter har på den framtida marknadsutvecklingen. Förslaget kan också helt och hållet basera sig på din marknadssyn.

Med hjälp av kreditanalysen får du en översikt över låneportföljens nuvarande status och kommande utveckling. Vi analyserar ränterisken i företagets låneportfölj genom att prognostisera den kommande utvecklingen av säkringsnivån. Dessutom beräknar vi hur dina lånekostnader utvecklas i olika räntemiljöer.

Villkor

Villkor

Portföljanalysen är avgiftsfri och du beställa den av din kontaktperson.

Produkterna i placeringsrekommendationerna förutsätter att du är kund hos Nordea. Säkring av låneportföljens ränterisk förutsätter att du ingår avtal om allmänna villkor för derivatkontrakt.

Kontakta våra experter för ytterligare information. Vi hjälper gärna.

 

Riskhantering

 

Tydliggör ansvars-fördelningen och effektiviserar beslutsfattandet

Riskpolicyn strukturerar målen för hanteringen av marknadsrisker och de praktiska verksamhetsmodellerna.

 

Ekonomiska översikter och publikationer

Ta del av vårt aktuella och omfattande utbud.