Hantering av placeringsrisker

 
Motsvarar din nuvarande placerings- och låneportfölj dina mål?
Läs mer om Portföljanalysen
Aktuella produkter för hantering av placeringsrisker Aktuella produkter för hantering av placeringsrisker

Ränte- och valutaswapavtal för placeringar

Valutasäkring hjälper att begränsa eller avvärja valutarisken med placeringar.

Valutasäkring går ut på att värdet på skyddet stiger när placeringarnas värde sjunker på grund av försvagning av en viss valuta mot euron.

Ränteswap för placering

Ränteskydd hjälper att begränsa eller avvärja ränterisken med placeringar

Värdet på ränteskyddet stiger när en räntestegring sänker värdet på ränteplaceringarna.

Analys av placeringsrisker

Nordea tillhandahåller sina företagskunder en ny typ av individuell analys av placeringsportföljen.

Efter analysen är det lätt att uppdatera placeringsportföljen enligt de egna placeringsmålen.

Riskhantering

 

Tydliggör ansvars-fördelningen och effektiviserar beslutsfattandet

Riskpolicyn strukturerar målen för hanteringen av marknadsrisker och de praktiska verksamhetsmodellerna.

 

Ekonomiska översikter och publikationer

Ta del av vårt aktuella och omfattande utbud.