Lån emitterade av kreditvärdiga stater och övriga masslån med AAA-rating är trygga placeringar. De ger spridningsnytta i varje placeringsportfölj eftersom de avkastar i synnerhet när aktier och övriga riskplaceringar sjunker.

Statslån Mer fakta Avkastning och risk Avgifter Statslån

Placeringar med AAA-rating tryggast

Emittentrisken är obefintlig när masslånet har AAA-rating. Masslån med kreditbetyget AAA är tryggast av alla placeringar och du gör klokt i att diversifiera portföljen med dem. På krisande finansmarknader avkastar trygga placeringar i allmänhet bäst.

Fördelar

  • Placeringar med AAA-rating tryggast
  • Statslån med bra kreditbetyg diversifierar portföljen, du kan alltså få samma avkastning med mindre risk
Mer fakta

Spridningsnytta med statslån

Statslån är masslån som emitteras av stater. Endast de mest kreditvärdiga staterna har kreditbetyget AAA. Om statens kreditbetyg är sämre än AAA bör kreditrisken bedömas på samma sätt som i företagslån. Lån emitterade av de svagaste staterna kan till och med klassas som riskplaceringar.

Statslånen har typiskt en lånetid på 2–10 år och räntan är fast. Statslån ger ränta i allmänhet varje år. Avkastningen på lån med rörlig ränta är oftast bunden till 3 månaders euribor och den betalas kvartalsvis. Minimiplaceringen i företagslån är 1000–100 000 euro. 

Du kan köpa statslån i nätbanken. Du har dock tillgång till ett större utbud på kontoret. 

Du kan sälja masslånet på andrahandsmarknaden också före förfallodagen. Återköpspriset kan då överstiga eller understiga lånets nominella värde.

Avkastning och risk

Emittentens insolvens är den största risken med lånet

Avkastningen på och risken med lånet är beroende av emittentens återbetalningsförmåga. Kreditbetyget är en bra indikator på emittentens återbetalningsförmåga.

Kreditbetyg sätts av bl.a. Standard & Poor’s, Moody’s och Fitch. AAA är det bästa kreditbetyget. Lånets pris på andrahandsmarknaden kan stiga eller sjunka när marknadsräntan och/eller priset på emittentens kreditrisk ändras på finansieringsmarknaden.

Om du betalar överkurs för lånet kan du förlora den del av det placerade kapitalet som överstiger det nominella värdet.

Avgifter

Ingen teckningsavgift

Ingen teckningsavgift tas ut för masslån. Endast förvaret kostar. Om värdepappren förvaras i Nordea tas ingen förvaringsavgift ut för masslån som Nordea Bank Finland Abp emitterat. Förvaringsavgiften för masslån av andra emittenter än Nordea beror på var värdepappret har emitterats.

Råd om valutasäkring

 

Så säkrar du valutaflödet

Identifiera och kontrollera riskerna – ta inte steget ut i det okända.

 

Masslånens ABC

Avkastningen på masslån påverkas främst av lånetiden, räntenivån och emittentens betalningsförmåga.