Korkotodistuslaskuri

* Koronmaksu on esitetty vuositasolla ja perustuu nimellismäärään, 1 000 € jokaista korkotodistusta kohti. 

** Efektiivinen tuotto perustuu korkotodistuksen hintaan, lisätuottoon sekä kolmen kuukauden euriboriin. 

*** S&P = Long Term Issuer Credit Moody´s = Long Term Rating. NR tarkoittaa että yrityksellä ei ole luokitusta.
Luokitukset perustuvat 24.3.2014 tilanteeseen.

Vastuuvapauslauseke:

Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Markets-toimintojen yhteinen nimi.

Laskurissa esiintyvät hinnat, tuotot, kertyneet korot, seuraavat koronmaksut ja efektiiviset tuotot ovat viitteellisiä eivätkä välttämättä vastaa kulloinkin vallitsevia markkinatasoja. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä koska tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista.

Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan.

Tätä internet-sivua ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.