Hurdan avkastning ger masslån?

Avkastningen på olika masslån varierar kraftigt, eftersom emittenterna är behäftade med olika kreditrisk. Till exempel avkastningen på finska statslån är betydligt lägre än avkastningen på high yield-lån. Även den rådande räntenivån inverkar mycket på avkastningen. Under eurotiden har marknaden för masslån dock avkastat bättre än aktierna, eftersom kraftiga värdenedgångar är mer sällsynta för masslån.

Kan man sälja masslån under löptiden?

Masslån kan säljas och köpas dagligen till det aktuella marknadspriset. Om placeraren funderar på att avstå från lånet under löptiden, lönar det sig att satsa på referenslån, eftersom de har en bättre andrahandsmarknad än andra masslån.

Har masslånen kapitalskydd?

Kapitalskydd är en term som i placeringsobligationer beskriver hur ändringar i lånets referensindex inverkar på det kapital som återbetalas på förfallodagen. Vid vanliga masslån används termen i regel inte, eftersom inga index inverkar på kapitalet eller avkastningen, utan endast emittentens återbetalningsförmåga är avgörande. Kapitalet kan gå förlorat också i kapitalskyddade produkter om emittenten är insolvent. Emittentrisken kan bland annat bedömas utifrån kreditbetyget.

Var kan jag följa upp värdet på mina masslåneplaceringar?

Du får en prisuppskattning på de flesta masslån i nätbanken. Du kan också be om en värderingsrapport för masslånen av din kontaktperson.

Vad är ett debenturlån?

Debenturlån är ett masslån vars förmånsrätt i en eventuell konkurs är sämre än för ett vanligt seniorlån. Debenturlån avkastar bättre än seniorlån eftersom risken är högre.

Vilka kostnader måste jag betala om jag köper M-Reals masslån?

Inga separata kostnader tas ut för köp och försäljning av masslån. Masslånen är värdeandelsbaserade och en förvaringsavgift tas ut för dem.

Aktuella masslån Yritys- ja valtionlainat Villkor och broschyrer Aktuella masslån
PlaceringsobligationerTeckningsperiodBrochureVillkor (In English)
Aktieobligation Fjärran Östern (B466)14.11–16.12.2016Brochure (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster
Villkor (pdf, 725 KB)Öppnas i nytt fönster
PlacerarensBevis
TeckningsperiodBrochureVillkor (In English)
B472 Aktiebevis Världen Autocall
21.11.–16.12.2016
Brochure (pdf, 782 KB)Öppnas i nytt fönsterVillkor (pdf, 967 KB)Öppnas i nytt fönster
Yritys- ja valtionlainat

Statslån

Söker du jämn avkastning?

Lån emitterade av kreditvärdiga stater och övriga masslån med AAA-rating är trygga placeringar.

Företagslån

Söker du jämn avkastning?

Företagslån passar dig som vill få stabil och bättre avkastning än på insättningar, men vill ta lägre risk än i aktier.

Räntebevis

Bra avkastning med lägre risk än i aktier

Diversifiera portföljen med räntebevis.

Villkor och broschyrer
PlaceringsobligationerTeckningsperiodBrochureVillkor (In English)
Aktieobligation Fjärran Östern (B466)14.11–16.12.2016Brochure (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster
Villkor (pdf, 725 KB)Öppnas i nytt fönster
PlacerarensBevis
TeckningsperiodBrochureVillkor (In English)
B472 Aktiebevis Världen Autocall
21.11.–16.12.2016
Brochure (pdf, 782 KB)Öppnas i nytt fönsterVillkor (pdf, 967 KB)Öppnas i nytt fönster
RäntebevisBrochureVillkor (In English)
Räntebevis Nordamerika High Yield 7/2021
B298
Brochure
(pdf, 518 KB)Öppnas i nytt fönster
Villkor 
(pdf, 860 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Europa High Yield 7/2021
B299
Brochure
(pdf, 518 KB)Öppnas i nytt fönster
Villkor 
(pdf, 844 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Nordamerika Investment Grade 7/2023 
B300
Brochure (pdf, 234 KB)Öppnas i nytt fönsterVillkor 
(pdf, 862 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Europa Investment Grade 7/2023 
B301
Brochure (pdf, 384 KB)Öppnas i nytt fönsterVillkor (pdf, 728 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Stockmann Oyj Abp 
B161
Brochure 
(pdf, 2 MB)Öppnas i nytt fönster
Villkor 
(pdf, 831 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Aker ASA 
B162
Brochure
(pdf, 2 MB)Öppnas i nytt fönster
Villkor 
(pdf, 832 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Selecta Group B.V. 
B163
Brochure 
(pdf, 2 MB)Öppnas i nytt fönster
Villkor 
(pdf, 832 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis ArcelorMittal 
B164
Brochure 
(pdf, 2 MB)Öppnas i nytt fönster
Villkor (pdf, 830 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank AB (publ) and Nordea Bank Finland Plc: Structured Note Programme (18.12.2015) in English and in Swedish  (pdf, 7 MB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank AB (publ) and Nordea Bank Finland Plc: Structured Note Programme (19.12.2014) in English and in Swedish (pdf, 6 MB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank AB (publ) and Nordea Bank Finland Plc: Structured Note Programme (20.12.2013) in English and in Swedish (pdf, 8 MB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank Ab (publ) resultatrapporterÖppnas i nytt fönster 

Indexlånens risker (pdf, 31 KB)Öppnas i nytt fönster (på finska)

Strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin liittyvät ilmoitukset sekä lainaehtojen lopulliset tiedotÖppnas i nytt fönster

Råd om valutasäkring

 

Så säkrar du valutaflödet

Identifiera och kontrollera riskerna – ta inte steget ut i det okända.

 

Masslånens ABC

Avkastningen på masslån påverkas främst av lånetiden, räntenivån och emittentens betalningsförmåga.