Hurdan avkastning ger masslån?

Avkastningen på olika masslån varierar kraftigt, eftersom emittenterna är behäftade med olika kreditrisk. Till exempel avkastningen på finska statslån är betydligt lägre än avkastningen på high yield-lån. Även den rådande räntenivån inverkar mycket på avkastningen. Under eurotiden har marknaden för masslån dock avkastat bättre än aktierna, eftersom kraftiga värdenedgångar är mer sällsynta för masslån.

Kan man sälja masslån under löptiden?

Masslån kan säljas och köpas dagligen till det aktuella marknadspriset. Om placeraren funderar på att avstå från lånet under löptiden, lönar det sig att satsa på referenslån, eftersom de har en bättre andrahandsmarknad än andra masslån.

Har masslånen kapitalskydd?

Kapitalskydd är en term som i placeringsobligationer beskriver hur ändringar i lånets referensindex inverkar på det kapital som återbetalas på förfallodagen. Vid vanliga masslån används termen i regel inte, eftersom inga index inverkar på kapitalet eller avkastningen, utan endast emittentens återbetalningsförmåga är avgörande. Kapitalet kan gå förlorat också i kapitalskyddade produkter om emittenten är insolvent. Emittentrisken kan bland annat bedömas utifrån kreditbetyget.

Var kan jag följa upp värdet på mina masslåneplaceringar?

Du får en prisuppskattning på de flesta masslån i nätbanken. Du kan också be om en värderingsrapport för masslånen av din kontaktperson.

Vad är ett debenturlån?

Debenturlån är ett masslån vars förmånsrätt i en eventuell konkurs är sämre än för ett vanligt seniorlån. Debenturlån avkastar bättre än seniorlån eftersom risken är högre.

Vilka kostnader måste jag betala om jag köper M-Reals masslån?

Inga separata kostnader tas ut för köp och försäljning av masslån. Masslånen är värdeandelsbaserade och en förvaringsavgift tas ut för dem.

Aktuella masslån Yritys- ja valtionlainat Villkor och broschyrer Aktuella masslån
PlaceringsobligationerTeckningsperiodBrochureVillkor (In English)
B518 Aktieobligation Läkemedelsbolag Måttlig
20.02. - 31.03.2017Broschyr (pdf, 834 KB)Villkor (pdf, 962 KB)
B519 Aktieobligation Europeiska Bolag20.02. - 31.03.2017Broschyr (pdf, 735 KB)Villkor (pdf, 955 KB)
PlacerarensBevis
TeckningsperiodBrochureVillkor (In English)
B522 Aktiebevis Världen Kupong
20.02 - 31.03.2017
Broschyr (pdf, 474 KB)Villkor (pdf, 984 KB)
Yritys- ja valtionlainat

Statslån

Söker du jämn avkastning?

Lån emitterade av kreditvärdiga stater och övriga masslån med AAA-rating är trygga placeringar.

Företagslån

Söker du jämn avkastning?

Företagslån passar dig som vill få stabil och bättre avkastning än på insättningar, men vill ta lägre risk än i aktier.

Räntebevis

Bra avkastning med lägre risk än i aktier

Diversifiera portföljen med räntebevis.

Villkor och broschyrer
PlaceringsobligationerTeckningsperiodBrochureVillkor (In English)
B518 Aktieobligation Läkemedelsbolag Måttlig
20.02. - 31.03.2017Broschyr (pdf, 834 KB)Villkor (pdf, 962 KB)
B519 Aktieobligation Europeiska Bolag20.02. - 31.03.2017Broschyr (pdf, 735 KB)Villkor (pdf, 955 KB)
PlacerarensBevis
TeckningsperiodBrochureVillkor (In English)
B522 Aktiebevis Världen Kupong
20.02 - 31.03.2017
Broschyr (pdf, 474 KB)Villkor (pdf, 984 KB)
RäntebevisBrochureVillkor (In English)
B486 Räntebevis Nordamerika High Yield 1/2022
Brochure (pdf, 923 KB)Villkor  (pdf, 1 MB)
B487 Räntebevis Europa High Yield 1/2022Brochure (pdf, 957 KB)Villkor (pdf, 1 MB)
B488 Räntebevis Nordamerika Investment Grade 1/2024Brochure (pdf, 859 KB)Villkor (pdf, 1 MB)
B489 Räntebevis Europa Investment Grade 1/2024Brochure (pdf, 918 KB)Villkor (pdf, 1 MB)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospekt och tillägg 

Läs mera om risker ur broschyrer och villkor.

Råd om valutasäkring

 

Så säkrar du valutaflödet

Identifiera och kontrollera riskerna – ta inte steget ut i det okända.

 

Masslånens ABC

Avkastningen på masslån påverkas främst av lånetiden, räntenivån och emittentens betalningsförmåga.