Pääomaturvatut sijoitukset

 

Markkinoiden liikkeistä 

huolimatta saat eräpäivänä 

nimellispääoman takaisin

Nyt myynnissä olevat sijoitusobligaatiot

Hirvittääkö riski vaikka tuotto houkuttelee?

Nordean pääomaturvatut sijoitusobligaatiot ovat hyvä vaihtoehto riskiä kaihtavalle. Riskipitoisempaan salkkuun ne tuovat vakautta.

Pääomaturva eräpäivänä

Pääomaturvattujen sijoitusten etuna on tieto siitä, että voimakkaistakin markkinaliikkeistä huolimatta saa eräpäivänä nimellispääoman takaisin, kunhan liikkeeseenlaskija pysyy maksukykyisenä. Pääomaturvatuissa sijoituksissa sijoittaja kantaa liikkeeseenlaskijariskin. Nordea on kuitenkin tällä hetkellä luottoluokituksella mitattuna yksi maailman vakavaraisimmista pankeista.

Hajauta eri markkinoille

Pääomaturvattujen tuotteiden avulla pääsee hyötymään osakemarkkinoiden mahdollisesta noususta ja tuotto-odotus on talletuksia parempi. Pääomaturvattu sijoitussalkku kannattaa hajauttaa eri markkinoille: kehittyville markkinoille, Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja Pohjoismaihin. Tällä tavoin tuottopotentiaali paranee. Salkun hoitaminen on vaivatonta, vaikka salkkua toki kannattaa seurata, mutta muutoksia siihen tarvitsee tehdä vain muutaman vuoden välein.


Myös tuottohakuiselle

Pääomaturvattuja sijoituksia on totuttu pitämään sopivana sijoituskohteena nimenomaan pääomaturvaa haluaville, mutta ne sopivat matalan riskin sijoituksina tuomaan hajautusta salkkuun myös tuottohakuisemmille sijoittajille.

Ekstra-versiot sopivat tuottohakuisimmille, sillä niiden tuottokertoimet ovat 185 %:iin saakka, eli mikäli kurssit nousevat, ne ovat hyvin kilpailukykyisiä suhteessa muihin sijoituksiin. Jos taas kurssit laskevat, on sijoittajan tappio pääomasta rajattu 20 %:iin. Eli rajussakin kurssilaskussa tappiot jäävät maltillisiksi.

Tarjolla on myös osittain pääomaturvattuja tuotteita hyvällä tuottokertoimella, jos on valmis ottamaan 20 %:lla pääomasta riskiä. Tällöin on tiedossa, että vaikka markkinat laskisivat, sijoituksen erääntyessä 80 % sijoituksen arvosta on jäljellä *). 80 % pääomaturva on hyvä tapa välttää osakesijoittajalle tyypilliset ajoitusriskit, joissa osakkeita ostetaan liian kalliilla, kun markkinat ovat jo nousseet ja myydään vasta sitten, kun kurssit ovat laskeneet reilusti. Koska riski on rajattu valmiiksi, ei markkinoilla tarvitse hötkyillä, vaan katsoa rauhallisesti sijoitus loppuun saakka. 

Lue lisää sijoitusobligaatioista. 

 

*) mikäli liikkeeseenlaskija on maksukykyinen sijoituksen erääntyessä, 80 % sijoituksen arvosta on jäljellä