Osakeobligaatio Ympäristöystävällinen Eurooppa

Osakeobligaatio Ympäristöystävällisen Euroopan avulla voit sijoittaa eurooppalaisiin ympäristöystävällisyyden kriteerit täyttäviin pörssiyhtiöihin. Tuotto perustuu viiteindeksin arvonkehitykseen. Viiteindeksi seuraa kolmeakymmentä eurooppalaista yhtiötä. Nimellispääoma palautetaan eräpäivänä viiteindeksiin valittujen osakkeiden arvonkehityksestä riippumatta.

Sijoitus ympäristöystävällisiin eurooppalaisiin yrityksinn Kohde-etuus Esitteet ja ehdot Sijoitus ympäristöystävällisiin eurooppalaisiin yrityksinn

Osakeobligaatio Ympäristöystävällinen Eurooppa on noin kuuden vuoden mittainen Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskema joukkovelkakirjalaina, joka tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa eurooppalaisiin ympäristöystävällisyyden kriteerit täyttäviin pörssiyhtiöihin.

 Tutkijat ja ekonomistit ovat jo verrattain pitkän aikaa peräänkuuluttaneet fossiilisten polttoaineiden vähentämisen tärkeyttä planeettamme tulevaisuuden kannalta. Myös sijoittajat ovat alkaneet heräämään asian tärkeyteen, ja hiilijalanjäljen minimoivat ”vihreät” sijoitukset ovat kasvattaneet suosiotaan eksponentiaalisesti muutaman viime vuoden aikana. Pariisin ympäristökokouksessa hiljattain tehdyt päätökset saattavat näkyä tulevaisuudessa myös yhtiöiden tuloksentekokyvyssä. Paremmin muutokseen valmistautuneet ympäristöystävällisesti toimivat yritykset saattavat olla paremmassa asemassa selviämään näistä uusista haasteista.

Osakeobligaatiosta on kaksi vaihtoehtoa: Perus ja Ekstra. Perus-erä soveltuu varovaisemmalle sijoittajalle, ja sen tuotto eräpäivänä on 60 % viiteindeksin arvonnoususta lainaehtojen mukaisesti. Ekstra-erä sopii sijoittajalle, jolla on korkeampi tuottotavoite ja joka on valmis sietämään suurempaa arvonvaihtelua sekä noin 10 % ylikurssiriskiä. Ekstra-erän tuotto eräpäivänä on 120 % viiteindeksin arvonnoususta lainaehtojen mukaisesti.

Osakeobligaatioon liittyy liikkeeseenlaskija- ja ylikurssiriski. Jos lainan myy pois ennen eräpäivää, jälkimarkkinahinta voi olla enemmän tai vähemmän kuin lainan nimellisarvo.

Tutustu tarkemmin lainan tuotonmuodostukseen, riskeihin ja kuluihin lukemalla lainan markkinointimateriaali, lainakohtaiset ehdot Perus-erä, lainakohtaiset ehdot Ekstra-erä ja ohjelmaesite ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Kohde-etuus

Viite-indeksinä European Climate Change ESG.

Osakeobligaatio Ympäristöystävällisen Euroopan tuotto perustuu European Climate Change ESG –indeksin arvonkehitykseen laina-aikana. Viiteindeksi seuraa kolmeakymmentä eurooppalaista yhtiötä, jotka on valittu yleisesti Euroopan osakemarkkinoita kuvaavasta STOKK Europe 600 –indeksistä.

Viiteindeksiin valittavat yhtiöt on valittu STOXX Europe 600 indeksistä valitsemalla siitä ensin 250 yhtiötä, joiden toiminta ottaa huomioon ympäristölliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Näistä 250 yhtiöstä valitaan 120 yhtiötä, joilla on pienin hiilijalanjälki ja joiden strategia tukee siirtymistä kestävimpiin energialähteisiin. Edelleen valitaan likvideimmät ja matalimman hintavaihtelun yhtiöt, joilla on korkein osinko, ja päädytään 30 yhtiöön, joista viiteindeksi koostuu. Viiteindeksin yhtiöt valitaan uudelleen kolmen kuukauden välein. Viiteindeksi on hintaindeksi, mikä tarkoittaa, että sen arvonkehitystä laskettaessa indeksiin sisältyvien osakkeiden mahdollisia osinkoja ei huomioida.

Esitteet ja ehdot
OsakeobligaatioMerkintäaikaEsitteetEhdot
Osakeobligaatio Ympäristöystävällinen Eurooppa – Perus14.3.–22.4.2016
Osakeobligaatio Ympäristöystävällinen Eurooppa – Extra14.3.–22.4.2016