Miten sijoitusobligaatio toimii

Asiakkaalle sijoitusobligaatio on yksinkertainen sijoitustuote: Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskema joukkolaina, jonka tuotto on määritelty lainakohtaisesti. Sijoitusobligaation pääoma palautetaan eräpäivänä, samoin maksetaan mahdollinen tuotto.

Pankki jakaa sijoitusobligaatioon sijoitetut rahat kahteen sijoitukseen: suurin osa sijoitetaan turvallisesti korkomarkkinoille ja pienemmällä määrällä ostetaan osakejohdannaisia. Korkosijoitukset tuottavat sijoitusaikana niin paljon, että pankki voi maksaa sijoittajille lainan nimellispääoman takaisin, osakemarkkinoiden kehityksestä riippumatta.

Ostettujen osakejohdannaisten arvo eräpäivänä riippuu täysin osakemarkkinoiden kehityksestä. Huonoimmassa tapauksessa niiden arvo on nolla, jos osakemarkkinat ovat laskeneet. Tällöin jää myös sijoitusobligaation tuotto nollaan, mutta sijoittaja saa kuitenkin takaisin pääomansa. Jos osakekurssit ovat nousseet sijoitusaikana, on myös johdannaisten arvo noussut voimakkaasti. Johdannaisiin liittyy vipuvaikutus, mikä tarkoittaa sitä, että option arvo nousee suhteellisesti enemmän kuin sen alla olevan osakeindeksin arvo. Tämän takia sijoitusobligaation tuotto kasvaa merkittävästi indeksin noustessa, vaikka laina-ajan alussa vain murto-osa sen arvosta on sijoitettu optioihin.

Perus ja ekstra

Usein myynnissä on samaan aikaan kaksi versiota samasta tuotteesta: perus ja ekstra. Versiot ovat pääpiirteiltään ja rakenteeltaan samanlaiset, ja eroa on merkintähinnassa sekä tuottokertoimessa. Perusversiossa merkintähinta on noin 100 % ja tuottokerroin alempi. Ekstra sisältää perusversiota enemmän ostettuja optioita, jonka vuoksi tuottokerroin on korkeampi. Ekstraversio on tarkoitettu sijoittajille, joka haluaa lisävipua osakenousuun, ja on valmis kantamaan tästä lisäriskin: ekstra sijoitusobligaatioiden myyntihinta on yli 100 %, esimerkiksi 110 %.

Eräpäivänä nimellispääoma on molemmissa versioissa turvattu, mutta sijoitus ekstraan on huonoimmassa tapauksessa ylikurssin verran tappiollinen. Toisaalta osakkeiden noustessa ekstra tuottaa huomattavasti perusversiota paremmin korkeamman tuottokertoimen ansiosta.

Esimerkkilaskelma

Taulukossa on esimerkkejä, kuinka paljon 10 000 euron nimellispääomalla tehtyjen sijoitusten arvo on eräpäivänä. Arvo riippuu osakeindeksin arvonmuutoksesta sijoitusaikana (keskiarvotettu lainaehtojen mukaan). Sijoitusaika on 5 vuotta ja alkusijoitus Perusversioon 10 000 euroa ja Ekstraversioon 11 000 euroa (emissiokurssi 110 %).

Esimerkki
Viiteindeksin lainaehtojen mukainen muutos

Perus 
Emissiokurssi 100%
Tuottokerroin 80%
Arvo eräpäivänä

Tuotto
pa

Ekstra 
Emissiokurssi 110%
Tuottokerroin 150%
Tuottopa
-20%10 0000,0%10 000-1,9%
-10%10 0000,0%10 000-1,9%
0%10 0000,0%10 000-1,9%
10%10 8001,6%11 5000,9%
20%11 6003,0%13 0003,4%
30%12 4004,4%14 5005,7%
40%13 2005,7%16 0007,8%
50%14 0007,0%17 5009,7%
60%14 8008,2%19 00011,6%

Stöd för beslut

Feet in sand  

Diversifiering minskar risken

Genom att fördela placeringarna i ränte- och aktieinstrument kan du minska risken med placeringarna.

Sail boat stem  

Analyser och översikter

På webben hittar du våra ekonomers prognoser och information om såväl placeringsmarknaden som enskilda placeringsobjekt.