Placeringsobligationer

Placeringsobligationer är masslån som erbjuder intressanta avkastningsmöjligheter och skyddat nominellt kapital. Dessa lån kan tecknas fortlöpande.

Placeringsobligationer Villkor och broschyrer Placeringsobligationer

Alltid aktuella avkastningsmöjligheter

Avkastningen på placeringsobligationer är bunden till utvecklingen av en referenstillgång som fastställts på förhand. Referenstillgången kan t.ex. vara ett aktie- eller råvaruindex, en aktiekorg, en marknadsränta eller inflation. Avkastning betalas på lånet om värdet på referenstillgången stiger under lånetiden.

Det nominella kapitalet återbetalas på förfallodagen oberoende av om värdet på referenstillgången stiger eller sjunker. Eventuell överkurs återbetalas dock inte.

Löptiden för placeringsobligationer varierar i allmänhet mellan två till fem år. Placeraren kan också sälja placeringsobligationen till Nordea före förfallodagen. I så fall kan återköpspriset över- eller understiga det nominella värdet på lånet.

Placeringsobligationer är också behäftade med risker

  • Lånet är behäftat med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga. Med det avses risken för att emittenten blir insolvent och inte kan ansvara för sina förbindelser. Placeraren kan till följd av emittentens insolvens förlora det placerade kapitalet samt den eventuella avkastningen på placeringen helt eller delvis.

  • Lånet är behäftat med s.k. överkursrisk, dvs. placeraren kan förlora den del av det placerade kapitalet som överstiger det nominella värdet.

  • Om placeraren säljer lånet före förfallodagen kan återköpspriset vara högre eller lägre än lånets nominella värde.

Villkor och broschyrer
PlaceringsobligationerTeckningsperiodBroschyrVillkor (In English)
----

Nordea Bank AB (publ) Grundprospekt och tilläggÖppnas i nytt fönster 

Läs mera om risker ur broschyrer och villkor.

Råd om valutasäkring

 

Så säkrar du valutaflödet

Identifiera och kontrollera riskerna – ta inte steget ut i det okända.

 

Masslånens ABC

Avkastningen på masslån påverkas främst av lånetiden, räntenivån och emittentens betalningsförmåga.