Modellportfölj för masslån

Masslånen erbjuder ett lukrativt och flexibelt alternativ till ränteplaceringar. Placeraren väljer själv lämpliga lån, och då är det lätt att beakta avkastningsmålen och till exempel etiska placeringsprinciper. Nordeas företagslåneanalys hjälper också med att välja lämpliga lån i portföljen.

Rekommenderade ränteplaceringar

Med Nordeas Miniportfölj är det lätt att börja placera i masslån. Miniportföljen omfattar ett urval av europeiska masslån där minsta teckning är 1000 euro. Lånen har valts utgående från Nordeaanalytikernas reseach om företagens kreditvärdighet samt vår syn på den allmänna utvecklingen på företagslåne- och ränte-marknaden. Också till exempel sektorfördelningen beaktas i rekommendationslistan för företagslån.

Miniportföljen kan användas som ett färdigt förslag på portfölj eller som utgångspunkt för en egen skräddarsydd portfölj.

Fördelar med masslån

  • Avkastningen på lånet kan beräknas på förhand såvida emittentrisken inte realiseras och förutsatt att lånet behålls till förfallodagen.
  • Med direkta masslån kan en lämplig portfölj byggas för var och en.
  • Ingen förvaltningsprovision
  • Olika avkastningsnivåer
Aktuella masslån Företags- och statslån Villkor och broschyrer Aktuella masslån
PlaceringsobligationerTeckningsperiodBrochureVillkor (In English)
B518 Aktieobligation Läkemedelsbolag Måttlig
20.02. - 31.03.2017Broschyr (pdf, 834 KB)Villkor (pdf, 962 KB)
B519 Aktieobligation Europeiska Bolag20.02. - 31.03.2017Broschyr (pdf, 735 KB)Villkor (pdf, 955 KB)
PlacerarensBevis
TeckningsperiodBrochureVillkor (In English)
B522 Aktiebevis Världen Kupong
20.02 - 31.03.2017
Broschyr (pdf, 474 KB)Villkor (pdf, 984 KB)
Företags- och statslån

Företagslån

Företagslån ger bättre och jämnare avkastning än insättningar men risken är mindre än i aktier

Bland direkta företagslåneplaceringar kan du välja lämpliga företag och lånetider.

Statslån

Placera tryggt i statslån med högt kreditbetyg och i andra masslån med AAA-rating.

De ger spridningsnytta i varje placeringsportfölj eftersom de avkastar i synnerhet när aktier och övriga riskplaceringar sjunker.

Räntebevis

Bra avkastning med lägre risk än i aktier

Diversifiera portföljen med räntebevis.

Villkor och broschyrer
PlaceringsobligationerTeckningsperiodBrochureVillkor (In English)
B518 Aktieobligation Läkemedelsbolag Måttlig
20.02. - 31.03.2017Broschyr (pdf, 834 KB)Villkor (pdf, 962 KB)
B519 Aktieobligation Europeiska Bolag20.02. - 31.03.2017Broschyr (pdf, 735 KB)Villkor (pdf, 955 KB)
PlacerarensBevis
TeckningsperiodBrochureVillkor (In English)
B522 Aktiebevis Världen Kupong
20.02 - 31.03.2017
Broschyr (pdf, 474 KB)Villkor (pdf, 984 KB)
RäntebevisBrochureVillkor (In English)
B486 Räntebevis Nordamerika High Yield 1/2022
Brochure (pdf, 923 KB)Villkor  (pdf, 1 MB)
B487 Räntebevis Europa High Yield 1/2022Brochure (pdf, 957 KB)Villkor (pdf, 1 MB)
B488 Räntebevis Nordamerika Investment Grade 1/2024Brochure (pdf, 859 KB)Villkor (pdf, 1 MB)
B489 Räntebevis Europa Investment Grade 1/2024Brochure (pdf, 918 KB)Villkor (pdf, 1 MB)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospekt och tillägg 

Läs mera om risker ur broschyrer och villkor.

Råd om valutasäkring

 

Så säkrar du valutaflödet

Identifiera och kontrollera riskerna – ta inte steget ut i det okända.

 

Masslånens ABC

Avkastningen på masslån påverkas främst av lånetiden, räntenivån och emittentens betalningsförmåga.