Masslån och placeringsobligationer

 

Aktieplaceraren gör klokt i att 

också köpa masslån

Läs mer
Aktuella masslån Företags- och statslån Villkor och broschyrer Aktuella masslån
Företags- och statslån

Företagslån

Företagslån ger bättre och jämnare avkastning än insättningar men risken är mindre än i aktier

Bland direkta företagslåneplaceringar kan du välja lämpliga företag och lånetider.

Statslån

Placera tryggt i statslån med högt kreditbetyg och i andra masslån med AAA-rating.

De ger spridningsnytta i varje placeringsportfölj eftersom de avkastar i synnerhet när aktier och övriga riskplaceringar sjunker.

Räntebevis

Bra avkastning med lägre risk än i aktier

Diversifiera portföljen med räntebevis.

Villkor och broschyrer
PlaceringsobligationerTeckningsperiodBrochureVillkor (In English)
B518 Aktieobligation Läkemedelsbolag Måttlig
20.02. - 31.03.2017Broschyr (pdf, 834 KB)Villkor (pdf, 962 KB)
B519 Aktieobligation Europeiska Bolag20.02. - 31.03.2017Broschyr (pdf, 735 KB)Villkor (pdf, 955 KB)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospekt och tillägg 

Läs mera om risker ur broschyrer och villkor.

Råd om valutasäkring

 

Så säkrar du valutaflödet

Identifiera och kontrollera riskerna – ta inte steget ut i det okända.

 

Masslånens ABC

Avkastningen på masslån påverkas främst av lånetiden, räntenivån och emittentens betalningsförmåga.