Aktieplacerare gör klokt i att också köpa masslån

Aktieplaceringar medför stor risk 

Enligt statistiken förlorar man mer pengar på aktieplaceringar än masslån, men å andra sidan är den förväntade avkastningen på aktier högre. På lång sikt har aktier avkastat bättre än till exempel statslån. Aktiernas realavkastning, dvs. inflationsjusterade avkastning 1900–2011 har varit 5,4 % i genomsnitt, medan realavkastningen på statslån varit 1,7 % i genomsnitt. *

Aktieplacerarnas förlustdecennier

I praktiken kan aktierisken i placerarens portfölj kännas som en mycket större förlust än genomsnitten. Till exempel på Helsingforsbörsen har aktierna sedan 1989 i tre repriser förlorat mer än en tredjedel av sitt värde.

Hur uppstår risken i aktierna?

Skillnaden mellan risken i aktieplaceringar och masslån består i att masslånens emittent har förbundit sig att betala avkastning enligt avtal och återbetala kapitalet på förfallodagen. Aktieplaceraren äger en del av bolaget, och aktien garanteras ingen säker avkastning.

Aktierisken kan reduceras genom diversifiering i masslån

Diversifiering minskar placerarens risk. Japan är ett exempel på att hela aktiemarknaden kan kollapsa och ligga nere ett helt årtionde. Därför är det bra att också ha tryggare masslån i portföljen.

Företagslånen ger jämn och fortlöpande avkastning som inte varierar enligt aktiekurserna. Masslånen avkastar dock klart bättre än konton och insättningar. Med placeringsobligationer kan man placera på aktiemarknaden med kapitalet skyddat. Kapitalskyddade placeringar är fördelaktiga eftersom det är de stora börsrasen som tär på placerarnas avkastning.

* Avkastning i US-dollar. I avkastningen på masslån avser aktiemarknadsavkastningen hela världen och statslåneavkastningen USA. Avkastningen har justerats med USA:s inflation. Källa: Source: Elroy Dimson, Paul Marsh, and Mike Staunton, Triumph of the Optimists, Princeton University Press, 2002, and subsequent research