Underliggande tillgångar

Olika produkttyper

Vårt utbud består av enkla certifikat och certifikat med hävstångseffekt.

Underliggande tillgångar i indexcertifikat

OMXH25
OMXS30
EURO STOXX 50
DAX
S&P 500
Nasdaq 100
Stoxx Europe 600-sektorerna
Banks
Basic Resources
Oil & Gas
Telecommunications
Technology
Healthcare
Underliggande tillgångar i aktiecertifikat
Fortum
Kone
Konecranes
Metso
Neste Oil
Nokia
Nokian Renkaat
Orion
Outokumpu
Outotec
Rautaruukki
Sampo
StoraEnso
UPM-Kymmene
Wärtsilä

Underliggande tillgångar i råvarucertifikat

Guld
Olja
Certifikat (ETN) Handel Egenskaper Villkor för certifikat Certifikat (ETN)
Handel

Handel på samma sätt som med aktier

Certifikaten emitterade av Nordea Bank AB noteras på Helsingforsbörsen och handlas på samma sätt som aktier via banken eller en värdepappersförmedlare.

Köp- och säljuppdrag kan ges i nätbanken, via kundtjänsten eller på Nordeas kontor. Förutsättningen för handeln är att placeraren har ett värdeandelskonto. För handel via nätbanken behöver placeraren dessutom en handelstjänst. Förmedlingsprovisionerna för certifikaten är desamma som för handeln med aktier.

Certifikaten kan vara av typen open end eller closed end. Nordea har både closed end- och open end-certifikat, vilket innebär att en del av certifikaten har en förutbestämd slutdag medan andra saknar slutdag. På slutdagen överförs den eventuella avkastningen automatiskt till kundens konto. Certifikatets eventuella slutdag kan du kontrollera i villkoren för certifikatet.

Certifikat kan säljas när som helst under löptiden och man kan bedriva aktiv handel med dem under löptiden. Nordea har förbundit sig att ge köp- och säljnoteringar för sina egna certifikat under den fortlöpande handeln på börsen. På slutdagen överförs den eventuella avkastningen automatiskt till kundens konto.

Det finns olika certifikat. En del certifikat utvecklas i samma riktning som den underliggande tillgången i certifikatet och en del i motsatt riktning.

Det är viktigt att du väljer ett certifikat som passar din marknadssyn:

  1. Välj en underliggande tillgång som intresserar dig.
  2. Bilda en uppfattning om hur du tror den underliggande tillgången kommer att utvecklas framöver. Om du anser att värdet på den underliggande tillgången kommer att stiga, välj indexcertifikatet BULL. Om du anser att värdet på den underliggande tillgången kommer att sjunka, välj indexcertifikatet BEAR.
  3. Besluta sedan om du vill satsa på att få avkastning enligt utvecklingen av den underliggande tillgången eller om du vill ta en större risk och placera i certifikat med hävstångseffekt.
Egenskaper

Vad är certifikat

Certifikatet följer den underliggande tillgångens värdeutveckling

Det finns olika typer av certifikat såsom index- och aktiecertifikat

Underliggande tillgånger

Olika producttyper

Vårt utbud består av enkla certifikat och certifikat med hävstångseffekt

Priser

Läs mer on priser

Förmedlingsprovisionen för certifikat är densamma som för aktier.

Risk och egenskaper

ETN

Risken med certifikaten gäller främst värdeutvecklingen för de index, aktier, valutor eller råvaror som är som underliggande tillgång i certifikatet.

Villkor för certifikat

Certifikat (ETN)

Broschyr och villkor

Mer information om hur avkastningen på certifikaten och warranterna bildas och om risker och kostnader får du i marknadsföringsbroschyrerna, de certifikat- och warrantspecifika villkoren och i grundprospektet. Läs dessa innan du fattar beslut om placering.

Villkor för certifikat och warranter som säljs (sidan är på finska, villkor är på svenska)

Broschyr (pdf, 667 KB)Öppnas i nytt fönster

GrundprospektÖppnas i nytt fönster

Certifikat (ETN)

Broschyr och villkor

Mer information om hur avkastningen på certifikaten och warranterna bildas och om risker och kostnader får du i marknadsföringsbroschyrerna, de certifikat- och warrantspecifika villkoren och i grundprospektet. Läs dessa innan du fattar beslut om placering.

Villkor för certifikat och warranter som säljs (sidan är på finska, villkor är på svenska)

Broschyr (pdf, 667 KB)Öppnas i nytt fönster

GrundprospektÖppnas i nytt fönster