Risk och avkastning

Det finns olika typer av certifikat såsom index- och aktiecertifikat

Certifikatet följer den underliggande tillgångens värdeutveckling, till exempel OMXH24-index eller Nokias aktie. Med certifikat kan du enkelt och kostnadseffektivt följa synen på marknadsrörelserna både på stigande och sjunkande marknader. Dessutom möjliggör certifikat skydd för eller diversifiering av redan befintliga portföljer.

Nordea har två huvudtyper av certifikat: BULL och BEAR. BULL-certifikat kan ge vinst på en stigande marknad medan BEAR-certifikatets värde stiger när den underliggande tillgångens värde sjunker. Certifikat med olika hävstångseffekter finns också i vårt utbud.

Certifikat BULL

Termen ”bull” syftar på en stigande marknad. Värdet på BULL-certifikat utvecklas i samma riktning som den underliggande tillgången. Om värdet på den underliggande tillgången stiger, stiger även värdet på certifikatet. Om värdet på den underliggande tillgången däremot sjunker, sjunker också värdet på certifikatet. BULL-certifikat är alltså bra att placera i om man tror att värdet på den underliggande tillgången kommer att stiga. Med BULL-certifikat är det lätt att spekulera i allmänna rörelser på marknaden och samtidigt genom en börsaffär uppnå en diversifieringsfördel som motsvarar flera aktier.

Certifikat BEAR

Termen ”bear” syftar på en sjunkande marknad. Värdet på certifikatet BEAR utvecklas i motsatt riktning än den underliggande tillgångens utveckling. Om värdet på den underliggande tillgången sjunker stiger värdet på certifikatet. Om värdet på den underliggande tillgången däremot stiger, sjunker värdet på certifikatet.

Certifikatet BEAR hör till de få produkter på Helsingforsbörsen som drar nytta av en fallande aktiemarknad. Samtidigt kan du skydda din övriga aktieportfölj.

Exempel på certifikat med hävstångseffekt

Certifikatet x2 har avkastningsfaktorn 2. Värdet på certifikatet BULL x2 utvecklas i proportionen 2:1 mot den underliggande tillgången, vilket innebär att utvecklingen av värdet är dubbelt så stor som i den underliggande tillgången. Däremot utvecklas värdet på indexcertifikatet BEAR x2 i motsatt riktning än den underliggande tillgången i proportionen 2:1, vilket betyder att den dagliga värdeförändringen är dubbelt så stor som i den underliggande tillgången men i motsatt riktning.
Certifikat (ETN) Handel Egenskaper Villkor för certifikat Certifikat (ETN)
Handel

Handel på samma sätt som med aktier

Certifikaten emitterade av Nordea Bank AB noteras på Helsingforsbörsen och handlas på samma sätt som aktier via banken eller en värdepappersförmedlare.

Köp- och säljuppdrag kan ges i nätbanken, via kundtjänsten eller på Nordeas kontor. Förutsättningen för handeln är att placeraren har ett värdeandelskonto. För handel via nätbanken behöver placeraren dessutom en handelstjänst. Förmedlingsprovisionerna för certifikaten är desamma som för handeln med aktier.

Certifikaten kan vara av typen open end eller closed end. Nordea har både closed end- och open end-certifikat, vilket innebär att en del av certifikaten har en förutbestämd slutdag medan andra saknar slutdag. På slutdagen överförs den eventuella avkastningen automatiskt till kundens konto. Certifikatets eventuella slutdag kan du kontrollera i villkoren för certifikatet.

Certifikat kan säljas när som helst under löptiden och man kan bedriva aktiv handel med dem under löptiden. Nordea har förbundit sig att ge köp- och säljnoteringar för sina egna certifikat under den fortlöpande handeln på börsen. På slutdagen överförs den eventuella avkastningen automatiskt till kundens konto.

Det finns olika certifikat. En del certifikat utvecklas i samma riktning som den underliggande tillgången i certifikatet och en del i motsatt riktning.

Det är viktigt att du väljer ett certifikat som passar din marknadssyn:

  1. Välj en underliggande tillgång som intresserar dig.
  2. Bilda en uppfattning om hur du tror den underliggande tillgången kommer att utvecklas framöver. Om du anser att värdet på den underliggande tillgången kommer att stiga, välj indexcertifikatet BULL. Om du anser att värdet på den underliggande tillgången kommer att sjunka, välj indexcertifikatet BEAR.
  3. Besluta sedan om du vill satsa på att få avkastning enligt utvecklingen av den underliggande tillgången eller om du vill ta en större risk och placera i certifikat med hävstångseffekt.
Egenskaper

Vad är certifikat

Certifikatet följer den underliggande tillgångens värdeutveckling

Det finns olika typer av certifikat såsom index- och aktiecertifikat

Underliggande tillgånger

Olika producttyper

Vårt utbud består av enkla certifikat och certifikat med hävstångseffekt

Priser

Läs mer on priser

Förmedlingsprovisionen för certifikat är densamma som för aktier.

Risk och egenskaper

ETN

Risken med certifikaten gäller främst värdeutvecklingen för de index, aktier, valutor eller råvaror som är som underliggande tillgång i certifikatet.

Villkor för certifikat

Certifikat (ETN)

Broschyr och villkor

Mer information om hur avkastningen på certifikaten och warranterna bildas och om risker och kostnader får du i marknadsföringsbroschyrerna, de certifikat- och warrantspecifika villkoren och i grundprospektet. Läs dessa innan du fattar beslut om placering.

Villkor för certifikat och warranter som säljs (sidan är på finska, villkor är på svenska)

Broschyr (pdf, 667 KB)Öppnas i nytt fönster

GrundprospektÖppnas i nytt fönster