Alla Investeringsprodukter

Bull and Bear FI 

Nordeas nya Bull & Bear!

Nu med ännu mera klös

Läs mer
Våra investeringsprodukter Brochurer och villkor Våra investeringsprodukter

Placeringsobligationer

Alltid aktuella avkastningsmöjligheter

Placeringsobligationer är masslån som erbjuder intressanta avkastningsmöjligheter och skyddat nominellt kapital.

Placeringsbevis

Aktuella placeringsmöjligheter

Placeringsbevis är kortfristiga placeringsobjekt som passar för företag och organisationer. Ett skuldebrev som banken emitterat..

Räntebevis

För olika riskprofiler

Räntebevisen är alternativa placeringsinstrument för placering på företagslånemarknaden och i företagets kreditrisk.

Företagslån

Söker du jämn avkastning?

Företagslån passar dig som vill få stabil och bättre avkastning än på insättningar, men vill ta lägre risk än i aktier.

Statslån

Söker du jämn avkastning?

Lån emitterade av kreditvärdiga stater och övriga masslån med AAA-rating är trygga placeringar.

ETN

Certificat med klös

Med certifikat kan placerare dra nytta av både upp- och nedgång på marknaden.

Brochurer och villkor
PlaceringsobligationerTeckningsperiodBrochureVillkor (In English)
Aktieobligation Fjärran Östern (B466)14.11–16.12.2016Brochure (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster
Villkor (pdf, 725 KB)Öppnas i nytt fönster
PlacerarensBevis
TeckningsperiodBrochureVillkor (In English)
B472 Aktiebevis Världen Autocall
21.11.–16.12.2016
Brochure (pdf, 782 KB)Öppnas i nytt fönsterVillkor (pdf, 967 KB)Öppnas i nytt fönster
RäntebevisBrochureVillkor (In English)
Räntebevis Nordamerika High Yield 7/2021
B298
Brochure
(pdf, 518 KB)Öppnas i nytt fönster
Villkor 
(pdf, 860 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Europa High Yield 7/2021
B299
Brochure
(pdf, 518 KB)Öppnas i nytt fönster
Villkor 
(pdf, 844 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Nordamerika Investment Grade 7/2023 
B300
Brochure (pdf, 234 KB)Öppnas i nytt fönsterVillkor 
(pdf, 862 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Europa Investment Grade 7/2023 
B301
Brochure (pdf, 384 KB)Öppnas i nytt fönsterVillkor (pdf, 728 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Stockmann Oyj Abp 
B161
Brochure 
(pdf, 2 MB)Öppnas i nytt fönster
Villkor 
(pdf, 831 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Aker ASA 
B162
Brochure
(pdf, 2 MB)Öppnas i nytt fönster
Villkor 
(pdf, 832 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Selecta Group B.V. 
B163
Brochure 
(pdf, 2 MB)Öppnas i nytt fönster
Villkor 
(pdf, 832 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis ArcelorMittal 
B164
Brochure 
(pdf, 2 MB)Öppnas i nytt fönster
Villkor (pdf, 830 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank AB (publ) and Nordea Bank Finland Plc: Structured Note Programme (18.12.2015) in English and in Swedish  (pdf, 7 MB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank AB (publ) and Nordea Bank Finland Plc: Structured Note Programme (19.12.2014) in English and in Swedish (pdf, 6 MB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank AB (publ) and Nordea Bank Finland Plc: Structured Note Programme (20.12.2013) in English and in Swedish (pdf, 8 MB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank Ab (publ) resultatrapporterÖppnas i nytt fönster 

Indexlånens risker (pdf, 31 KB)Öppnas i nytt fönster (på finska)

Strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin liittyvät ilmoitukset sekä lainaehtojen lopulliset tiedotÖppnas i nytt fönster

BostadsmarknadsBevis


BostadsmarknadsBevisTeckningsperiodBrochureVillkor (In English)


Luottoriskituotteet

LuottoriskituotteetMerkintäaikaEsiteEhdot
Ei myynnissä tällä hetkellä

Certificat (ETN)

Villkor

Mer information om hur avkastningen på certifikaten och warranterna bildas och om risker och kostnader får du i marknadsföringsbroschyrerna, de certifikat- och warrantspecifika villkoren och i grundprospektet. Läs dessa innan du fattar beslut om placering.

Villkor för certifikat och warranter som säljs (sidan är på finska, villkor är på svenska)

Nordea Bank AB (publ) Nordea Bank Finland Abp Emissionsprogram för Warranter och Certifikat 12.6.2015  (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Tillägg 1/2015 (pdf, 149 KB)Öppnas i nytt fönster 

Tillägg 2/2015 (pdf, 127 KB)Öppnas i nytt fönster 

Tillägg 3/2015 (pdf, 150 KB)Öppnas i nytt fönster 

Tillägg 4/2015 (pdf, 149 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank AB (publ) Nordea Bank Finland Abp Issuance Programme for Warrants and Certificates 12.6.2015 (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank AB (publ) Nordea Bank Finland Abp Emissionsprogram för Warranter och Certifikat 13.6.2014 (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Tillägg 1/2014 (pdf, 136 KB)Öppnas i nytt fönster 

Tillägg 2/2014 (pdf, 18 KB)Öppnas i nytt fönster  

Tillägg 3/2014  (pdf, 467 KB)Öppnas i nytt fönster

Tillägg 4/2014 (pdf, 121 KB)Öppnas i nytt fönster

Tillägg 5/2014 (pdf, 20 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank AB (publ) Nordea Bank Finland Abp Warrants and Certificates Programme 13.6.2014 (pdf, 2 MB)Öppnas i nytt fönster

Supplement 1/2014 (pdf, 394 KB)Öppnas i nytt fönster

Supplement  2/2014 (pdf, 19 KB)Öppnas i nytt fönster

Supplement 3/2014 (pdf, 414 KB)Öppnas i nytt fönster

Supplement 4/2014 (pdf, 421 KB)Öppnas i nytt fönster

Supplement 5/2014 (pdf, 21 KB)Öppnas i nytt fönster

Warrantit

Ehdot

Tutustu tarkemmin warranttien tuotonmuodostukseen, riskeihin ja kuluihin lukemalla warrantin ehdot ja ohjelmaesite ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Myynnissä olevien warranttien ehdot löytyvät tuotelistalta jokaisen warrantin alta tuotetietoa-osiosta.

Tutustu myös Nordean pörssinoteerattujen todistuksien (sertifikaattien) ja warranttien ohjelmaesitteeseen ja Nordean tulostietoihin.

Nordea Bank AB (publ) Nordea Bank Finland Abp Programme for the Issuance of Warrants and Certificates 15.6.2016 (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank AB (publ) Nordea Bank Finland Abp Emissionsprogram för Warranter och Certifikat 12.6.2015
(pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Tillägg 1/2015 (pdf, 149 KB)Öppnas i nytt fönster

Tillägg 2/2015 (pdf, 127 KB)Öppnas i nytt fönster

Tillägg 3/2015 (pdf, 150 KB)Öppnas i nytt fönster

Tillägg 4/2015 (pdf, 149 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank AB (publ) Nordea Bank Finland Abp Issuance Programme for Warrants and Certificates 12.6.2015 (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank AB (publ) Nordea Bank Finland Abp Emissionsprogram för Warranter och Certifikat 13.6.2014 (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Täydennykset

Tillägg 1/2014 (pdf, 136 KB)Öppnas i nytt fönster

Tillägg 2/2014 (pdf, 18 KB)Öppnas i nytt fönster

Tillägg 3/2014 (pdf, 467 KB)Öppnas i nytt fönster

Tillägg 4/2014 (pdf, 121 KB)Öppnas i nytt fönster

Tillägg 5/2014 (pdf, 20 KB)Öppnas i nytt fönster

Supplement 1/2014 (pdf, 394 KB)Öppnas i nytt fönster

Supplement 2/2014 (pdf, 19 KB)Öppnas i nytt fönster

Supplement 3/2014 (pdf, 150 KB)Öppnas i nytt fönster

Supplement 4/2014 (pdf, 149 KB)Öppnas i nytt fönster

Supplement 5/2014 (pdf, 21 KB)Öppnas i nytt fönster

Advice Block title