Ekonomiska utsikter

Vi har ett brett utbud produkter och tjänster:

  • Dagliga kommentarer och analyser om de viktigaste ekonomiska nyckeltalen och händelserna i världen
  • Lättlästa kalendrar med fokus på ekonomin och händelser
  • Ekonomiska prognoser om hela avkastningskurvan och om flera valutakurser
  • Prognoser och historiska uppgifter om de centrala ekonomiska nyckeltalen
  • Regelbundna publikationer och analyser om det aktuella läget
  • Kundpresentationer
  • Våra tjänster är tillgängliga i flera elektroniska kanaler, såsom i e-Markets
  • Aktuella företagslåneanalyser med rekommendationer

Analyser och översikter

Ekonomiska UtsikterÖppnas i nytt fönster (på finska)

Ekonomiska Utsikter är en publikation som djuplodar ekonomin och de ekonomiska översikterna. Den utkommer två gånger per år. I Ekonomiska Utsikter kan du läsa hur Nordeas ekonomer ser på utvecklingen av ekonomiska nyckeltal, valutakurser och räntor i olika länder.

Publikationen MorgonrapportÖppnas i nytt fönster (på finska)

Morgonrapporten publiceras varje vardagsmorgon och behandlar föregående dags viktigaste ekonomiska händelser, både aktuell ekonomisk statistik och andra betydande nyheter. I den tas också ställning till innevarande dags centrala ekonomiska händelser.

Beställ nyhetsbrev

Beställ våra publikationer till din e-post här.Öppnas i nytt fönster


Analyser och översikter i nätbanken

Som nätbankens portföljkund får du tillgång till Nordeas analyser och översikter samt Kauppalehti.fi:s tjänster och analysverktyg som underlättar marknads-uppföljningen och placeringsbesluten. Läs mer.