Få fart på utrikeshandeln

Vill du att ditt företags export och import tar fart? Vi kan hjälpa ditt företag att sälja mer med mindre besvär och till lägre kostnader – och undvika fallgropar i utrikeshandeln. Med vår hjälp ser du också till att kassan inte sinar då handeln ökar.

Vi hjälper dig att få fart på utrikeshandeln

Fördelar:

  • Öka försäljningen

  • Spara tid och besvär

  • Spara på kostnaderna

  • Förebygg kassaproblem och få snabb tillgång till pengar!

  • Undvik överraskande förluster!

Fråga Företagstjänsten för mer information.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Öka försäljningen

Öka försäljningen

När det gäller exporthandel vill företagen ofta ta det säkra före det osäkra. Om du kräver att kunden betalar i förskott i euro minimerar du kreditrisken. Å andra sidan kan det innebära att en stor del av affärerna inte blir av. 

Att kommersen inte är livlig är nämligen oftast den största risken med utrikeshandeln. Därför lönar det sig att lyssna på potentiella kunders önskemål. 

De flesta kunder vill handla i sin egen valuta och betalar hellre i efterskott än i förskott. Läs mer om valutabetalningÖppnas i nytt fönster. Vi kan erbjuda lösningar för att matcha dina och kundernas önskemål: stabila priser ur kundens synvinkel, hen kan betala i sin egen valuta och till och med få mer betalningstid. Läs mer om fakturabetalningÖppnas i nytt fönster. Samtidigt får du själv pengar tillräckligt snabbt och riskfritt. 

Erbjud kunden skydd 

Vissa kunder ställer ytterligare villkor för affären och kräver att du i egenskap av säljare kan ansvara för dina förbindelser. Vi kan erbjuda sådana i form av bankgarantierÖppnas i nytt fönster. I och med att Nordea klassificeras som en av de mest solida bankerna i världen kan våra bankgarantier vara en mycket värdefull fördel för dig. 

Se till att kundpriserna är stabila 

Då du ger kunderna prissättningen i deras valuta bör du på förhand fundera på hur valutakursväxlingarna överförs till priserna. Det klokaste är att du håller i trådarna så att du inte behöver störa dina kunder med ständiga prisförändringar. Med hjälp av valutasäkringar kan du dämpa kursväxlingar så att du i stället för marknadsläget själv kan avgöra när det lönar sig att justera priserna.

Spara tid och besvär
Spara in på kostnaderna
Få snabb tillgång till pengar
Undvik överraskande förluster