AutoFX IQ

Med historiska data i diagramform blir det mycket enklare att analysera och göra prognoser för kassaflöden i utländsk valuta. Nordeas AutoFX IQ är en service som omvandlar siffror till diagram och ger konkreta rekommendationer om vad ni kan göra på valutaområdet.

Analyserar och tar fram prognoser över företagets kassaflöden i utländsk valuta så att ni kan fatta smartare beslut

Nordeas nya valutaservice AutoFX IQ gör det enklare att bevaka och få överblick över all information om företagets kassaflöden i utländsk valuta samt företagets handels- och säkringspolicy. AutoFX IQ hämtar handplockade data från historiska och framtida kassaflöden och visar dem i diagramform, vilket underlättar analys- och prognosarbetet. Då blir det också enklare att fatta smarta beslut kring företagets handelsstrategi.

Hur fungerar AutoFX IQ?

Hur fungerar AutoFX IQ?

AutoFX IQ är en valutaservice med webbgränssnitt som används för att analysera företagets handelspolicy.  Det hämtar data från både historiska och prognostiserade kassaflöden och sammanställer dem i diagram. Med AutoFX IQ kan ni också bevaka det prognostiserade resultatet av er handelsstrategi.  

Bevakningsfunktionen i AutoFX IQ kan hämta kassaflödeshistorik per betalning, per konto, per valuta och per motpart. Programmet kan skilja mellan kassaflöde i utländsk valuta, kassaflöde från verksamheten, räntebetalningar och annat kassaflöde.  

I AutoFX IQ:s informationspanel kan ni göra tydliga prognoser över framtida kassaflöden. AutoFX IQ visar uppgifter såsom brutto- och nettobelopp, nettningsmöjligheter och faktisk nettningskvot samt säkringsperioder och faktisk säkringskvot. Diagrammen gör det enklare att analysera tillväxt och säsongsavvikelser. 

Det blir också enklare att analysera och bevaka hur er handels- eller säkringspolicy påverkar valutahandeln. Det innebär att ni kan planera och ändra er handelspolicy utifrån historiska och prognostiserade uppgifter.  

Fördelar med AutoFX IQ
Vem riktar vi oss till?

Vill du veta mer? Vi hjälper er komma igång

Kontakta din rådgivare i Nordea eller maila oss nedan.

Öppnas i nytt fönster

Mer läsning

Nedan hittar du mera artikel som handlar om FX automatisering och digitalisering