Two people in a meeting in front of a computer and a pile with paper

Risk Advisory vid Nordea

Risk Advisory-teamet vid Nordea Markets erbjuder företagskunder bolagsspecifik undersökningsdata och rådgivningstjänster.

Information om Nordeas Risk Advisory-team

Nordeas Risk Advisory hjälper företagskunder att identifiera, uppskatta och hantera ekonomiska risker.

Vi erbjuder undersökningsdata och rådgivningstjänster som utgår från kundernas behov och som utgör grunden för företagets beslut om strategisk säkring och finansiering.

Med hjälp av en omfattande analys av företagets ekonomiska risk kan man identifiera viktiga riskfaktorer. Analysen är nyttig om du vill hantera variationen i intäkterna eller kassaflödet, säkra medel, skulder eller ekonomiska nyckeltal och restriktiva villkor. 

Se också

Risk Advisory-teamet vid Nordea Markets erbjuder företagskunder bolagsspecifik undersökningsdata och rådgivningstjänster.