Andra placeringsprodukter och tjänster

En mångsidig och flexibel placeringslösning för företag. Många möjligheter med ett avtal

Capital Corporate

Inom ett avtal placerar du i flera olika placeringsobjekt och byter dem utan att avkastningen beskattas vid bytet.

Bekanta dig med Capital Corporate -placeringsavtalet

Aktier

Aktier är ett bra tillägg i en diversifierad portfölj för att sprida kapitalet i många olika objekt och minska placeringsrisken.

Läs mer om att placera i aktier