Företagskonton

Hitta den bästa lösningen för ditt företags behov. Till exempel brukskontot lämpar sig bra för alla företags dagliga bankärenden och du kan öppna det enkelt på nätet.

Brukskonto

Ett mångsidigt betalningsrörelsekonto för små och medelstora foretag med alla betalningsrörelesetjänster.

Läs mer om brukskonto

Valutakonto

För betalningsrörelse utanför euroländerna behöver du valutakonto. Valutakontot kan också användas för administration av valutapositioner.

Läs mer om valutakonto

Saldointyg

I saldointyget samlas saldouppgifter och balanserade räntor per den sista dagen i månaden för konton och kortkrediter. Saldointyget motsvarar till datainnehållet bankens saldointyg på papper.

Läs mer

Kassahantering

Syftet med likviditetshantering är att trygga ditt företags förmåga att klara av sina betalningsskyldigheter. Effektiv kassahantering är en viktig del i detta

Läs mer

Checkkonto

Checkkonto är ett lämpligt betalningsrörelsekonto för medelstora och stora företag. Till checkkontot kan du ansluta alla tjänster som behövs för daglig betalningsrörelse.

Läs mer

Kontoutdrag och uppföljning av transaktioner

Officiellt intyg över kontotransaktionerna och saldot. Ditt företag kan också välja olika slags elektroniska rapporter som stöder automatiseringen av ekonomiförvaltningen.

Läs mer