Välj den betalningsmetod som passar ditt företag bäst

Att betala kontant minskar radikalt. Det går inte längre betala kontant på alla ställen. Ibland kan det kännas svårt att betala fakturor med de nya betalningsmetoderna. Det stämmer dock inte eftersom det i själva verket är mycket lätt att betala fakturor med hjälp av de nya tjänsterna.

Vad ska man beakta vid valet av betalningsmetod?

Olika betalningsmetoder har planerats för olika företag och ändamål. De flesta företag använder fler än en betalningsmetod beroende på sina behov.

Gör du anskaffningar i affärer eller på nätet?

De flesta företag gör anskaffningar både i affärer och på nätet, även om det är betydligt mer populärt att handla på nätet. Anskaffningarna kan du vanligtvis betala med företagets betalkort och mobila betalningar i både när- och nätbutiker.

Om du vill följa upp företagets utgifter, ladda ner Nordea Business Mobile - mobilbanken för företag.

Handlar du i hemlandet eller utomlands?

De flesta företag handlar i båda. Då du köper varor och tjänster av utländska leverantörer kan du betala med företagets betalkort på nätet eller med internationella gireringar i nätbanken.

Vänligen notera att varu- och tjänsteleverantörer som är verksamma i andra EU-länder inte lägger till moms i sina fakturor. Du ska ge dessa leverantörer ditt företags momsnummer.

Har du många tjänsteresor?

Om reser ofta behöver du ett internationellt betalkort för ditt företags resekostnader. 

Läs mer om First Card.

Har företaget fastanställda, visstidsanställda eller frilansare?

Eftersom lönerna till fastanställda sällan ändrar kan du registrera dem som återkommande betalningar i nätbanken.

Situationen kan vara mycket annorlunda i fråga om visstids- och deltidsanställda samt frilansare. Börja följa upp arbetstiderna så att du vet hur mycket du månatligen betalar till respektive anställd. Beroende på ditt företags storlek kan du betala ut lönerna i nät- eller mobilbanken, men i många fall är tjänsten Siirto det allra smidigaste alternativet.

Har ditt företag många eller bara några varu- och tjänsteleverantörer?

Om ditt företag har många varu- och tjänsteleverantörer med varierande och korta betalningstider är det klokt att överväga olika betalningsmetoder med vilka du kan betala fakturorna snabbt i den takt de kommer in. En kombination av mobilbanken och mobila betalningsappar kunde vara en välfungerande lösning.

Om ditt företag har bara några stadigvarande varu- och tjänsteleverantörer, är det bra att ingå avtalen med dem på så sätt att du kan betala alla fakturor en eller två gånger i månaden så att betalningsrutinerna inte stör din dagliga verksamhet.

Genom att registrera frekvent återkommande betalningar i nätbanken behöver du inte betala hyran separat varje månad.

Kontakta oss

Vi ser till att ditt företag kan betala sina fakturor så smidigt som möjligt. Vi erbjuder dig en lösning som är skräddarsydd efter ditt företags behov och rutiner. Kontakta din rådgivare eller Nordea Business Centre