SEPA-direktdebitering

SEPA-direktdebitering gör det möjligt att beställa och betala tjänster över gränserna inom Europa.

Betalarens SEPA-direktdebitering

Betalarens SEPA-direktdebitering är en direktdebiteringstjänst för fakturor i euro inom hela eurobetalningsområdet.

För att använda betalarens SEPA-direktdebitering behöver du serviceavtal med Nordea. Du ingår avtalet på ditt besökskontor. Fullmakten ger du direkt till fakturautställaren.

Fördelar:

 • Ett enkelt sätt att betala återkommande fakturor i tid och med rätta uppgifter över landsgränserna.
 • Då du har ett eurokonto kan du beställa och betala tjänster av både inhemska och utländska företag.
 • Samma regler gäller för alla transaktioner, och alla parter (både fakturautställaren och betalaren) ska följa samma regler i alla transaktioner.
 • I tjänsten kan betalningar också returneras.

Skillnader jämfört med den nationella direktdebiteringen

 • Möjliggör gränsöverskridande direktdebiteringar i Europa.
 • Direktdebitering av engångskaraktär är också möjlig.
 • Fullmakt ges alltid till fakturautställaren, inte banken.
 • Efter att tjänsteavtalet upprättats kan fakturautställaren debitera kontot utifrån handelsavtalet som betalaren och fakturautställaren ingått.  
 • Banken behöver inte meddelas fakturerarspecifika uppgifter, användningen av tjänsten kontrollerar inte uppgifterna om fakturautställaren.
 • Nordea har inte information om huruvida fullmakt finns eller om den som gett fullmakten har dispositionsrätt till kontot.
 • Fakturautställaren är ansvarig för att fullmakterna är ajour.
 • Fakturautställaren kan inte försäkra sig om att det kontonummer som angetts i fullmakten är rätt eller att den som gett fullmakten har dispositionsrätt till kontot.
 • Betalaren har rätt till återbetalning av en direktdebiterad betalning inom 8 veckor efter debiteringen enligt pengarna-tillbaka-garantin.

Ditt företag ska ha ett giltigt tjänsteavtal med Nordea. Avtalet upprättas på kontoret före den första debiteringen. Kontot debiteras endast en gång under förfallodagen. Om kontot saknar täckning, förkastas betalningen, och ett meddelande om att täckning saknas postas till kunden.

Återbetalning

Återbetalning

Med betalarens SEPA-direktdebitering kan en betalning återbetalas upp till åtta (8) veckor efter debiteringen. Om du vill att en redan debiterad betalning återbetalas, kontakta ditt besökskontor. Betalningen återbetalas på debiteringskontot. I handelsavtalet har du med fakturautställaren avtalat om villkoren för affären och betalningssättet. Du måste avtala med fakturautställaren om ändringar.

Om kontot debiterats utan grund och fullmakt kontakta ditt besökskontor för eventuella åtgärder. Banken handlägger anmälan om ogrundad debitering förutsatt att den lämnas inom 13 månader från debiteringen. Ta med dokumenten om debiteringen när du kommer till kontoret.

Fullmakt
Villkor

Vill du veta mer?

Kontakta oss