SEPA-direktdebitering

SEPA-direktdebitering gör det möjligt att beställa och betala tjänster över gränserna inom Europa.

SEPA-direktdebiteringstjänst för betalare

Betalarens SEPA-direktdebitering

SEPA-direktdebiteringstjänsten kan användas för eurobetalningar i hela SEPA-området

SEPA-direktdebitering för betalare består av två tjänster: grundläggande SEPA-direktdebitering och SEPA-direktdebitering mellan företag. Tjänsterna kan användas för eurobetalningar i hela SEPA-området.

Den grundläggande direktdebiteringstjänsten är avsedd för både privat- och företagskunder. Direktdebiteringstjänsten mellan företag är däremot avsedd endast för företag.

Betalaren undertecknar ett serviceavtal med Nordea. Kontakta ditt eget Nordeakontor för att ingå avtalet.

Fördelar för användarna:

  • Ett enkelt sätt att betala inrikes och utrikes betalningar i tid och säkerställa att uppgifterna är rätt.
  • Det räcker med ett eurokonto för att betala för tjänster av både inhemska och utländska företag.
  • Både betalaren och betalningsmottagaren ska följa samma regler i alla betalningstransaktioner.
  • Återbetalning är också möjligt. 

Återbetalning och återkallelse av betalning

Annullering

Du kan annullera en bergäran om SEPA-direktdebitering före förfallodagen genom att kontakta ditt Nordeakontor. 

Återbetalning

Du kan begära återbetalning inom åtta (8) veckor från att betalningen debiterats genom att kontakta Nordeas kontor. En begäran om återbetalning av en SEPA-direktdebitering frigör ändå inte betalaren från betalningsansvaret. Den som gör begäran ska ta kontakt direkt med faktureraren.

Olovliga debiteringar

Om du misstänker att någon gjort en ogrundad SEPA-direktdebitering (t.ex. om en betalning debiterats två gånger, ingen fullmakt getts för betalningen eller om summan är fel), har du rätt att begära återbetalning inom tretton (13) månader efter debiteringsdagen. Nordeas cash management-rådgivare ger dig ytterligare information.

Fullmakt

När faktureraren erbjuder SEPA-direktdebitering som betalningssätt får betalaren en fullmakt som hen ska underteckna. Den undertecknade fullmakten ska sedan skickas tillbaka till faktureraren. När man använder direktdebitering mellan företag ska en kopia av fullmakten skickas till Nordea där den sparas.

Europeiska betalningsrådetÖppnas i nytt fönster har fastställt vilka uppgifter som ska vara med i fullmakten. När du undertecknar fullmakten ger du faktureraren rätt att debitera betalningen på ditt företags konto. Debiteringskontot som anges i fullmakten måste vara samma konto som anslutits till Nordeas serviceavtal, och du ska ha rätt att använda kontot.

Faktureraren kan inte kontrollera huruvida kontonumret i fullmakten är korrekt eller om fullmaktsgivaren har rätt att använda kontot. Om du behöver göra ändringar i fullmakten ska du avtala om dessa direkt med faktureraren.

SEPA-direktdebiteringstjänst för fakturerare

Vill du veta mer?

Kontakta oss