Projekt 27

Projektet 27 (nedan P27) är ett initiativ till att skapa ett nordiskt betalningssystem som kan användas av regionens 27 miljoner invånare. Det nya betalningssystemet skapar förutsättningar för flera nordiska initiativ och innovationer.

Realtidsbetalningar i flera valutor i Norden

P27 möjliggör snabba, trygga och mångsidiga inrikes- och utlandsbetalningar i realtid eller genom filöverföring. 

P27 vill ersätta dagens fragmenterade clearingsektor med ett enkelt och skalbart system som harmoniserar och standardiserar betalningar med omedelbar clearing. Systemet ger dessutom bättre modulfunktioner, ökad transparens och tål störningar tillräckligt bra för att uppfylla de höga säkerhetskraven.

Standardisering av betalningsrörelse i Norden

Nordea stöder det här initiativet att förenkla den nordiska betalningsmarknaden med nya och standardiserade betalningstyper istället för de olika system som används i respektive land idag.

Målet med P27 är effektivare betalningsrörelse mellan euro och andra nordiska valutor genom ett nytt system för inrikes- och utrikesbetalningar. Ett öppet och gemensamt system främjar harmonisering av den europeiska betalningsmarknaden.

Effektiv betalningsförmedling är avgörande för integreringen av finansiella tjänster och det ekonomiska systemet som helhet. P27 utvecklar en gemensam nordisk betalningsstandard som kommer att leda till konkreta fördelar för de nordiska länderna i form av ökad handel, tillväxt och sysselsättning samt bättre förutsättningar för innovation.

Harmonisering och standardisering av betalningsrörelser är ett av huvudsyftena med P27. Därför bygger P27 på standarden ISO20022 och det är Nordic Payments Council (NPC, nordiska betalningsrådet) som hanterar de nordiska betalningssystemen. NPC är en ideell organisation som består av bankföreningarna i de fyra nordiska länderna samt banker och betalningsinstitut som omfattas av EU:s reviderade betaltjänstdirektiv (PSD2).

Information om P27

  • Nordea och fem andra stora nordiska banker har initierat P27 för att ta fram ett gemensamt clearingsystem för betalningar i euro, danska kronor och svenska kronor.
  • I betalningstyperna ingår inrikes- och utrikesbetalningar, både i realtid och genom filöverföring.  
  • Bankerna har bildat ett särskilt företag, P27 Nordic Payment Platform AB, som ansvarar för den operativa verksamheten i P27.
  • Bankerna utvecklar och erbjuder gemensamma produkter och tjänster som en del av P27. 
  • Läs mer om P27 Nordic Payment Platform AB här.Öppnas i nytt fönster

Nordiskt samarbete

Samriskföretaget för P27 grundades 2018 och ägs av Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, OP Gruppen, SEB och Swedbank. Visionen med P27 är att undanröja hinder mot handel och ekonomisk samverkan mellan de nordiska länderna. 

Projektets operativa bolag heter Nordic Payments Platform AB och har kontor i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors. Bolaget har sin hemort i Sverige och har därmed ansökt om clearinglicens från svenska Finansinspektionen.   

”P27 kommer att bli en nordisk betalningslösning. Banker och företag som tillhandahåller finansiella tjänster förbereder sig redan för den här förändringen. Det blir ett mycket viktigt steg mot kapitalförvaltning i realtid”, säger Tino Kam, chef för Transaction Banking Product Management på Nordea.

Hur påverkas kunder i Nordea Sverige?

När P27 införs kommer de svenska bankerna, däribland Nordea, att uppgradera sina befintliga betalningsprodukter till det nya betalningsformatet som grundar sig på standarden ISO 20022 och avsluta de tjänster som de idag tillhandahåller via Bankgirot. 

Privatkunderna påverkas inte direkt. De kan fortsätta att betala som förut, men vissa detaljer kan komma att ändras, t.ex. bryttider och mängden information som kan skickas i en betalning. Däremot påverkar ändringen företagskunder som använder filöverföring.

Nordea flyttar över följande av Bankgirots tjänster till sina egna tjänster:

  • Leverantörsbetalningar
  • BG Lön
  • BG inbetalningar.

Även kunder som använder systemet Autogiro kommer att påverkas. Vi arbetar nu med att färdigställa och beskriva en ny tjänst för banksektorn som ska ersätta Autogiro.

Kunderna kan fortsätta att använda Bankgiro- och Plusgironummer tills bankerna beslutar något annat.

Nordea rekommenderar Corporate Access som betalningskanal. Läs mer om Corporate Access här.Öppnas i nytt fönster

Om ert företag använder filöverföring i svenskt format rekommenderar vi att ni börjar förbereda er för att övergå till ISO 20022-formatet. Vi hjälper er hela vägen så att övergången blir smidig och säker.

Information om P27 i andra Nordiska länder

Information om P27 i Sverige

Läs mer om det svenska transformationsprogrammetÖppnas i nytt fönster.

Du hittar information också på engelska under Frågor & svarÖppnas i nytt fönster.

Hur påverkas kunder i Nordea Danmark?

Liksom i Sverige, ersätter Nordea Danmark sitt nuvarande nationella format med det ISO20022-baserade betalningsformatet. 

Nordea rekommenderar Corporate Access som den primära betalningskanalen. Läs mer om Corporate Access härÖppnas i nytt fönster.

Vi berättar mer om övergången i Danmark senare.