Nordea Livförsäkring

Uppgifter om bolaget

Vi är ett solvent finskt livförsäkringsbolag och en del av den starka europeiska finanskoncernen Nordea. Vi betjänar privat- och företagskunder på Nordea Banks kontor samt i Nordeas kundtjänst och nätbank. Vi erbjuder livförsäkringslösningar efter kundernas behov på ett effektivt och lönsamt sätt.

Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål och trygga ekonomin för pensionstiden, ge ekonomiskt skydd för nära anhöriga, öka förmögenhet och skapa beredskap för otrevliga överraskningar.

Bolagets mål är att vara den ledande leverantören av livförsäkringslösningar som kunderna vill rekommendera.

Nordea Livförsäkring Finland Ab

Aleksis Kivis gata 9, 00020 Nordea. Hemort: Helsingfors

FO-nummer: 0927072-8 
Momsnummer: FI09270728 
Telefon: 0200 5000 
Fax: 09-165 27650

E-post: L2478@nordea.fi

Försäkringarna och kapitaliseringsavtalen beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab vars ombud är Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

Försäkringsverksamheten övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, telefon 010 831 51, fax 010 831 5328. Social- och hälsovårdsministeriet har 18.3.1993 beviljat Nordea Livförsäkring Finland Ab koncession. Bolaget är infört i försäkringsbolagens koncessionsregister med numret 93.