MyLife

Personförsäkring ger dig och dina närstående ekonomisk trygghet och tryggar kontinuiteten i din företagsverksamhet.

Skydd för företagare

Har du tänkt på konsekvenserna för dig, ditt företag eller din familj om du blir långvarigt sjukledig eller permanent arbetsoförmögen? Här i Finland ansvarar företagaren själv för nivån av sitt socialskydd. Oftast är detta skydd ändå inte tillräckligt omfattande i händelse av till exempel allvarlig sjukdom. Med en personförsäkring kan du lätt komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd till att motsvara din och ditt företags situation. 

Nordea MyLife är en personförsäkring som ger dig tilläggskydd då något otrevligt överraskar i livet. Den ger dig och dina närstående ekonomisk trygghet och tryggar kontinuiteten i din företagsverksamhet vid

 • allvarlig sjukdom
 • permanent arbetsoförmåga och
 • dödsfallsskydd.

Ta del av försäkringsskydden i Nordea MyLife och de situationer där du, dina närstående och ditt företag kan ha hjälp av försäkringsersättningen. 

Vid allvarlig sjukdom

Vid allvarlig sjukdom

Då en allvarlig sjukdom drabbar en ändras vardagen med detsamma för både den insjuknade och hens närstående. Behandlingen av sjukdomen och återhämtningen kan kräva mycket energi och pengar, och de normala vardagsutgifterna kan snabbt bli oöverkomliga. En lång sjukledighet kan i värsta fall medföra avbrott i företagsverksamheten. 

Vardagen kan dock löpa så normalt som möjligt då man inte behöver tänka för mycket på hur sjukdomen påverkar ekonomin. Försäkringsersättningen i Nordea MyLife kan du använda för just det ändamål som är viktigt för dig, dina närstående och din företagsverksamhet. Tack vare ersättningen

 • har den försäkrade snabb tillgång till vård
 • kan ekonomin balanseras under återhämtningen
 • kan de vardagliga utgifterna och kostnaderna för företagsverksamheten betalas
 • kan en vikarie anställas i företaget
 • kan återkomsten till arbetet underlättas efter återhämtningen.

Lista över sjukdomar som ersätts:

 • Cancer 
 • MS
 • Hjärtinfarkt
 • Akut ballongvidgning
 • Bypassoperation
 • Hjärninfarkt
 • Njursvikt
 • Stor organtransplantation

En engångsersättning utbetalas efter diagnosen eller vårdingreppet. Ersättningen betalas skattefritt till den försäkrade.

Om det finns flera anställda i företaget rekommenderar vi att skyddet vid allvarlig sjukdom tecknas i samma utsträckning för alla anställda. 

Permanent arbetsoförmåga
Skydd vid dödsfall

MyLife Go - Bättre försäkringsskydd med mera vardagsmotion

Rör på dig, må bättre och förbättra ditt försäkringsskydd

MyLife Go är en tjänst för att öka Nordea MyLife-försäkringskunders försäkringsskydd. Tjänsten kan anslutas till nya och befintliga Nordea MyLife-försäkringsskydd. Då du rör på dig mer ökar ditt försäkringsskydd oberoende av om det är du själv eller dina anhöriga som står som förmånstagare. 

Vi erbjuder dig den finska aktivitetsappen Fjuul. Fjuul uppmuntrar dig att komma iväg och konverterar hurtigt motionerande i vardagen till poäng som ger dig fördelar. Du får bättre kondition och ditt försäkringsskydd ökar. Fjuul följer upp tiden du använt till att motionera, farten och sträckan direkt via din telefon och beräknar poäng utifrån detta.

Din aktivitetsnivå fastställs utifrån den aktivitetsdata appen Fjuul samlar in och konverterar till aktivitetspoäng. Till exempel en rask promenad under drygt en halvtimme motsvarar 150 Fjuul-poäng.

Tjänsten MyLife Go är avgiftsfri och enkel att använda: ladda bara ned appen på din telefon och kör!

mylifego-aktivitetsnivaer

Ytterligare uppgifter om tjänsten MyLife Go

Ytterligare uppgifter om tjänsten MyLife Go

Vad är MyLife Go?

MyLife Go är en avgiftsfri tilläggstjänst som ansluts till en Nordea MyLife-personförsäkring. Tjänsten uppmuntrar dig att röra på dig. Du får tillgång till aktivitetsappen Fjuul. Den uppmuntrar dig att komma i gång och ger Fjuul-poäng för rask motion i vardagen. Poängen visar din aktivitetsnivå som kan öka beloppet av ditt försäkringsskydd.

Vad är nyttan för mig av att använda tjänsten MyLife Go?
 • Du mår bättre – Då du motionerar mer i din vardag ökar ditt välbefinnande och du mår bättre. 
 • Din ekonomiska trygghet ökar – När du är aktiv får du bättre försäkringsskydd för samma peng.
 • Du kan göra gott även för andra – Som användare av MyLife Go har du möjlighet att delta i välgörenhetskampanjer.
Hurdan höjning av mitt försäkringsskydd kan det handla om? 

Utifrån den aktivitetsnivå som Fjuul meddelar försäkringsbolaget kan du uppnå en höjning på 0 %, 15 % eller 25 % av ditt försäkringsskydd. 

När träder den uppnådda höjningen av försäkringsskyddet i kraft? 

Din aktivitetsnivå och den eventuella höjningen av ditt försäkringsskydd träder i kraft efter att du har använt tjänsten i 100 dagar.

Påverkar tjänsten MyLife Go priset på min försäkring? 

Tjänsten MyLife Go är en avgiftsfri tilläggstjänst som kan anslutas till en Nordea MyLife-försäkring. Tilläggstjänsten påverkar inte priset på försäkringen.

Hur kan jag börja använda tjänsten MyLife Go?  

Tjänsten kan anslutas till en ny eller befintlig Nordea MyLife-försäkring. Ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18 eller skicka oss ett meddelande via Nordeas nät- eller mobilbank.  

Då din nya försäkring eller en anslutning av tjänsten till en befintlig försäkring träder i kraft kan du börja använda tjänsten via en länk som du får till ett mobiltelefonnummer som du meddelar Nordea. 

Kolla videon om hur tjänsten tas i bruk för mer information. (på finska)

Användning av tjänsten MyLife Go i Fjuul

Kolla

Mer information om Nordea MyLife

Närmare uppgifter om innehållet av försäkringsskydden i Nordea MyLife hittar du i produktbeskrivningen (pdf, 658 KB) (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster och villkoren (pdf, 86 KB) (pdf, 109 KB)Öppnas i nytt fönster. Kolla också faktablad: Skydd vid permanent arbetsoförmåga (pdf, 147 KB)Öppnas i nytt fönster, Skydd vid allvarlig sjukdom (pdf, 148 KB)Öppnas i nytt fönster. Närmare uppgifter om tjänsten MyLife Go hittar du i reglerna (pdf, 216 KB)Öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Beloppet av försäkringsskyddet har ingen övre gräns. Priset på försäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning. Försäkringspremierna kan i regel dras av i företagets beskattning, mer information om detta hittar du i skatteguiden för företag. 

Om vi på grund av ditt hälsotillstånd inte kan bevilja dig dödsfallsskydd eller skydd vid permanent arbetsoförmåga i hela sin omfattning kan du välja dessa skydd vid olycksfall.

Ring kundtjänsten Nordea Business Centre på 0200 2525 (lna/msa) mån–fre kl. 9–16.30 och fråga mer. Vi hjälper dig att välja rätt försäkringsskydd för din livssituation.

Skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall och dödsfall till följd av olycksfall beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8). Dödsfallsskyddet tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8). Nordea Livförsäkring Finland Ab eller Nordea Försäkring Finland Ab erbjuder MyLife Go som kan anslutas till Nordea MyLife. Bolaget säljer försäkringar via ombudet Nordea Bank Abp. Fullständiga uppgifter om grunderna för försäkringsersättningarna och ersättningsbegränsningarna i de olika skydden finns i försäkringsvillkoren och i ett förtydligande produktblad. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Finansinspektionen övervakar verksamheten av Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab ombud, www.finanssivalvonta.fi.Skatteuppgifterna enligt läget 1.10.2019. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Appen Fjuul produceras av Fjuul Vision Oy (FO-nummer 2576529-6). Fjuul Vision Oy ansvarar för ärenden som gäller användningen av appen Fjuul. Du kan kontakta företaget per e-post: support@fjuul.com. 

Vill du veta mer?

Kontakta mig