Hantera företagets pensionsförsäkringar

Öka inkomsterna för pensionsåren. Den individuella frivilliga pensionsförsäkringen är en skattesubventionerad sparlösning som gör det möjligt för företagare att komplettera sitt eget och sina medarbetares lagstadgade pensionsskydd. Nordea Livförsäkring beviljar inga nya frivilliga pensionsförsäkringar, men det lönar sig att utnyttja fördelarna i befintliga försäkringar och att pensionsspara i dessa.

Företag

Praktisk information 

Kunnig personal är företagets främsta tillgång. Använd den befintliga pensionslösningen effektivt för att belöna och motivera personalen. Det lönar sig att satsa på personalen.

Flexande betalningar

Frivillig pensionsförsäkring är ett kostnadseffektivt sätt att sporra och belöna medarbetarna för goda resultat. Försäkringen flexar efter ditt företags situation – du kan ändra beloppet och tidpunkten för premierna på det sätt som fungerar bäst för ditt företag.

I nätbanken ser du enkelt de betalda premierna och den gällande betalningsplanen. Ändringar i betalningsplanen gör du enkelt via nätbankens postfunktion eller på ändringsblanketten (pdf, 996 KB)Öppnas i nytt fönster.  Det är också möjligt att göra tilläggsplaceringar av engångsnatur.

Val av placeringsobjekt

Se till att uppgifterna i din pensionsförsäkring är ajour – också vad gäller valen av placeringsobjekt. Du kan antingen själv ändra diversifieringen av pensionsbesparingarna och placeringsplanen för kommande inbetalningar, eller ge dina medarbetare rätt att göra ändringar.

Det är enkelt att göra ändringar i placeringsobjekten i nätbanken. Där kan man avgiftsfritt byta fonder och andra placeringsobjekt så ofta man vill. 

Den försäkrades anställningsförhållande upphör

Då anställningsförhållandet upphör kan äganderätten till pensionsförsäkringen överföras till medarbetarens nya arbetsgivare eller den försäkrade själv. Företaget som tecknat pensionsförsäkringen kan ansöka om att försäkringen överförs med blanketten överföring av äganderätt (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster.

Överföringen av äganderätten kan medföra ändringar i beskattningen av försäkringspremierna. Mer information om beskattningen får du i skatteguiden (pdf, 241 KB)Öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om din pensionsförsäkring kan du ringa Nordea Business Centre 0200 2525 (lna/msa) mån–fre kl. 9–16.30 eller besöka Nordeas kontor. 

Frivilliga pensionsförsäkringar tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, vars ombud är Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

Företagare

Praktisk information

Drömmer du om ett aktivt liv, resor och nya hobbyn också då du är pensionär? Försäkra dig om att dina inkomster är tillräckliga också under pensionsåren. Som företagare ska du själv se till att du är redo att gå i pension.

Känner du till nivån på din framtida pension

Den lagstadgade pensionen för företagare (FöPL) är ofta liten och möjliggör inte nödvändigtvis en sådan levnadsstandard du väntat dig. Om du har en frivillig pensionsförsäkring gör du klokt i att dra full nytta av den. Då kan du kan njuta av pensionärstillvaron utan att behöva bekymra dig för ekonomin.

Du kan beställa en kalkyl över din pension från din arbetspensionsanstalt. Uppgifterna om din frivilliga pensionsförsäkring hos Nordea kan du kolla i Nordeas nätbank.

Komplettering av pensionsskyddet

Motsvarar dina inkomster under pensionstiden dina förväntningar? Fundera på hurdan pension du strävar efter och skräddarsy premiebeloppet enligt ditt mål. Du kan själv bestämma hur ofta och hur mycket du sparar i din pensionsförsäkring.

I nätbanken ser du enkelt de betalda premierna och den gällande betalningsplanen. Ändringar i betalningsplanen och tilläggsplaceringar gör du enkelt via nätbankens postfunktion eller på ändringsblanketten (pdf, 996 KB)Öppnas i nytt fönster.

Val av placeringsobjekt

Se regelbundet till att uppgifterna i din pensionsförsäkring är ajour – också vad gäller valen av placeringsobjekt. Enklast kan du följa upp utvecklingen av sparkapitalet i din pensionsförsäkring i Nordeas nätbank. Där kan du också byta placeringsobjekt avgiftsfritt så ofta du vill. Hjälp och råd för att välja placeringsobjekt får du då du bokar tid hos Nordea Business Centre.

Förmånstagarförordnande

Om livförsäkringen som ingår i skyddet vid dödsfall anslutits till pensionsförsäkringen betalas dödsfallssumman till försäkringens förmånstagare om den försäkrade dör. Kontrollera alltid att förmånstagarförordnandet i din försäkring är ajour. Nordea Business Centre och kontor ger dig råd om hur du uppdaterar förmånstagarförordnandet.

Pensioneringen närmar sig

Om du kommer att gå i pension inom den närmaste framtiden, läs råden för Pensioneringen närmar sig och Ändringar under pensionstiden. 

Om du har frågor om din pensionsförsäkring kan du ringa Nordea Business Centre 0200 2525 (lna/msa) mån–fre kl. 9–16.30 eller besöka Nordeas kontor.

Frivilliga pensionsförsäkringar tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, vars ombud är Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

Beskattning och blanketter

Företag

Beskattning

Företagens rätt att dra av försäkringspremier i beskattningen 

I regel är frivilliga pensionsförsäkringspremier som företaget betalat till förmån för arbetstagarna avdragsgilla kostnader på samma sätt som arbetstagarnas löner och andra personalkostnader. 

Försäkringspremier i den anställdas beskattning 

Arbetsgivaren kan till den frivilliga individuella pensionsförsäkringen som tecknats till förmån för arbetstagaren i regel betala sammanlagt 8 500 euro per år utan att betalningarna anses vara arbetstagarens eller ägarföretagarens lön. 

Om arbetsgivaren betalar premier till en individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för sin arbetstagare minskar beloppet som arbetstagaren kan avdra i beskattningen för sina egna pensionssparavtal till 2 500 euro ifrågavarande år. I annat fall har arbetstagaren rätt att dra av premier för 5 000 euro per år i beskattningen. 

Beskattning av pensionen 

Den pension som betalas med stöd av den individuella pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat räknas som den försäkrades förvärvsinkomst då den utbetalas och beskattas enligt hans eller hennes skattesats under pensionstiden. 

Affärsidkare och yrkesutövare 

Affärsidkare och yrkesutövare som tecknat frivillig pensionsförsäkring för sin arbetstagare kan avdra försäkringspremierna på samma sätt som en arbetsgivare i bolagsform. Försäkringspremier för pensionsförsäkring som affärsidkaren eller yrkesutövaren tecknat för sig själv, sin make eller sitt barn under 14 år kan inte avdras som näringsverksamhetens utgifter. 

Affärsidkare och yrkesutövare kan teckna en frivillig pensionsförsäkring endast som privatpersoner. Läs mer om frivillig pensionsförsäkring för privatpersoner.

Mer information

Detaljerad information om beskattningen finns i företagets skatteguide (pdf, 126 KB)Öppnas i nytt fönster. Beskattningen kan ändras under avtalstiden. 

Om du har frågor om din pensions försäkring kan du ringa Nordea Business Centre 0200 2525 (lna/msa) mån-fre kl. 9-16.30 eller besöka Nordeas kontor.

Frivilliga pensionsförsäkringar tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, vars ombud är Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

Företagare