Bra att veta om försäkringar

Förmånstagarförordnandets betydelse i försäkringen

Förmånstagare är den person till vilken ersättningen enligt försäkringsavtalet utbetalas. Försäkringstagaren dvs. arbetsgivaren bestämmer förmånstagaren, men företaget kan även ge beslutanderätten till arbetstagaren dvs. den försäkrade själv.

Vid dödsfall säkerställer livförsäkringen utbetalningen av pensionsbesparingarna till den förmånstagare som försäkringstagaren uppgett. Försäkringar som tecknats av företag har ofta ett allmänt förmånstagarförordnande, såsom ”barnen”, ”maken”, ”maken och barnen” samt ”anhöriga”. Ett sådant förmånstagarförordnande leder inte alltid till ett önskat resultat. Därför är det viktigt att förmånstagarförordnandet alltid motsvarar försäkringstagarens/den försäkrades vilja.

Om det i företagets pensionsförsäkring finns ett s.k. oåterkalleligt förmånstagarförordnande, berör detta oåterkalleliga förordnande endast företaget som tecknat försäkringen. Företaget kan inte ensidigt ändra eller återkalla förmånstagarförordnandet som ingår i försäkringen.

Förmånstagarförordnandet kan påverka företagets beskattning – t.ex. huruvida försäkringspremien för livförsäkringsskyddet är avdragsgill beror på förmånstagarförordnandet – samt förmånstagarens beskattning.

Närmare information om förmånstagarförordnandet (pdf, 21 KB)Öppnas i nytt fönster.

Försäkringens beskattning

Arbetsgivaren kan komplettera pensionsskyddet för arbetstagarna med ett frivilligt pensionsskydd från ett livförsäkringsbolag. Ett sådant tilläggspensionsskydd kan vara antingen en kollektiv eller en individuell pensionsförsäkring.

Premierna som betalats till kollektivt tilläggspensionsskydd hos försäkringsbolaget är i sin helhet avdragsgilla för företaget. Premierna räknas inte heller till arbetstagarens skattepliktiga inkomst såvida tilläggspensionsskyddet uppfyller de kriterier som ställts.

Arbetsgivaren kan till den frivilliga individuella pensionsförsäkring som tagits till förmån för arbetstagaren betala sammanlagt 8 500 euro per år utan att premierna anses vara arbetstagarens förvärvsinkomster. Det pensionsbelopp som utbetalas är skattepliktig förvärvsinkomst.

MyLife personförsäkring till företagare

Skydd för dig, dina närstående och ditt företag. Nordea MyLife är en individuell och flexibel personförsäkring där du kan välja hur du använder försäkringsersättningen.

Läs mer om företagarens MyLife -personförsäkring

Skadeförsäkring

Mångsidigt och omfattande försäkringsskydd för ditt företag. If är Nordeas samarbetspartner för skadeförsäkringar.

Läs mer om skadeförsäkring

FöPL-försäkring

Hos oss kan du enkelt på nätet teckna en FöPL-försäkring som beviljas av vår samarbetspartner Varma.

Läs mer om FöPL-försäkring