Arbetspensionsförsäkringar

Arbetspensionsförsäkringen är en del av det lagstadgade socialskyddet. Den garanterar företagare och arbetstagare utkomst vid arbetsoförmåga och för livet efter arbetslivet. Nordeas partner i arbetspensionsfrågor är arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma.

Företag

Nystartat företag

ArPL-försäkring för arbetstagare

Med ArPL-försäkring ordnar du pensionsskyddet för dina arbetstagare. Pensionerna beräknas utifrån arbetstagarnas arbetsinkomster och finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarnas ArPL-avgifter.

ArPL-försäkringen är obligatorisk

Som arbetsgivare ansvarar du för att teckna ArPL-försäkringen och meddela dina arbetstagares förvärvsinkomster till arbetspensionsbolaget. Arbetstagarens pensionsskydd måste ordnas inom en månad efter den första löneutbetalningen.

Kolla vem du är försäkrad av ArPL-försäkring (link)

ArPL-försäkringen gäller arbete som görs i Finland.

Arbete som utförts i Finland försäkras i regel i Finland oberoende av arbetsgivarens eller arbetstagarens nationalitet. Ofta ska en finländsk arbetstagare som sänts utomlands också försäkras enligt ArPL.

Ytterligare information om ArPL-försäkringÖppnas i nytt fönster till arbetsgivare

Ett verksamt företag

Varma är det starkaste och förmånligaste arbetspensionsförsäkringsbolaget

Tack vare sin starka solvens och effektiva verksamhet kan Varma betala de bästa kundåterbäringarna i branschen.

Att Varma är solvent och förmånligt innebär större kundåterbäringar, dvs. lägre försäkringspremier, för kunderna. Eftersom Varmas grundläggande uppgift är att säkra pensionerna, placerar vi det kapital som samlats genom försäkringsavgifterna på så sätt att det ger avkastning och tryggar pensionen för kommande pensionärer. Vår räntabla placeringsverksamhet stärker vår solvens och gör att vi är en trygg partner.

Därför kan Varma erbjuda förmånligare ArPL-försäkringar.

Byt till Varma

Nu kan du enkelt överföra ditt företags arbetspensionsärenden till Varma.

Lättast gör du det genom att ringa oss 010 244 4850 eller på Varmas webbplatsÖppnas i nytt fönster.

Företagare

Nya företagare


FöPL-försäkring för företagare

Arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring påverkar företagarens pensions- och socialskydd. 

När du tecknar en FöPL-försäkring måste du ange din arbetsinkomst, alltså hur mycket ditt arbete är värt i pengar. Det är bra om du från början uppskattar din arbetsinkomst rätt och uppdaterar den när det behövs, eftersom det är den som tryggar din utkomst i livets alla skeden. Du kan inte ändra din arbetsinkomst retroaktivt. 

FöPL-avgifterna bestäms utifrån arbetsinkomsten. FöPL-avgifterna är avdragsgilla i beskattningen.

Ytterligare information till arbetsgivaren om FöPL-försäkringÖppnas i nytt fönster

Är du redan företagare?

Tjänster för företagare 

Hos Varma sköter du arbetspensions-ärenden smidigt på det sätt som passar dig bäst. Vi erbjuder dig vår gedigna expertis som omfattar:

  • FöPL- och ArPL-försäkringar
  • försäkring för utlandsarbete
  • verktyg för att leda arbetsförmåga
  • arbetspensionsrehabilitering
  • finansieringstjänster
  • lokaler
  • pensionsfrågor.

För företagare är vi en sakkunnig tjänsteleverantör och partner. Vi sköter företagarens pensionsärenden smidigt. För att underlätta företagarens arbete och vardag erbjuder vi nätbaserade verktyg och andra elektroniska tjänster.

Välkommen att bekanta dig med våra tjänster på varma.fiÖppnas i nytt fönster

Vi betjänar och ger alltid råd också per telefon, 010 244 4850 (vardagar kl. 8–17) i frågor som gäller arbetspensionsförsäkringar. Enklast kontaktar du oss per e-post myynti@varma.fi eller genom att klicka fram ytterligare information.

Fördel för nya företagarer

Som ny företagare får du 22 % rabatt på FöPL-avgifterna under de första 48 månaderna.

Ytterligare information till företagare om FöPL-försäkringÖppnas i nytt fönster

Information för nya företagares

Kontakta Varma Öppnas i nytt fönster