Arbetspensionsförsäkringar

Arbetspensionsförsäkringen tjänar in pension till företagare och arbetstagare. Företagarens FöPL-försäkring och arbetstagarens ArPL-försäkring är en del av den lagstadgade sociala tryggheten. Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och vår partner i arbetspensionsärenden.

Företagarens FöPL-försäkring får företagarens pension att växa och utgör grunden i företagarens sociala trygghet. ArPL-försäkringen tryggar arbetstagarnas pensioner. Du får lagstadgade FöPL- och ArPL-försäkringar hos Varma. Varma tryggar pensionen hållbart.

Nordeas partner för arbetspensionsförsäkringar är Varma, som är det mest solventa arbetspensionsbolaget. Tillsammans vill vi erbjuda våra kunder den bästa servicen. 

Då du blir kund hos Varma får du:

  • Marknadens förmånligaste ArPL-försäkring – Varmas kundåterbäringar har varit de bästa i branschen redan 12 år i rad
  • Service som kunderna valt till den bästa flera år i rad – du får alltid svar av en expert!
  • Smidig e-tjänst där du sköter dina ärenden om försäkringar, pensioner och arbetsförmåga enkelt när och var som helst
  • Expertstöd och lösningar för att säkerställa och upprätthålla arbetsförmåga.

Varma sköter din pensionsförsäkring

Låt Varma sköta ditt företags pensionsförsäkringsärenden så att du kan fokusera på ditt arbete. Varmas prisbelönade kundtjänst betjänar dig vardagar kl. 8–16 på numret 010 192 101. Du kan också chatta med Varma på finskaÖppnas i nytt fönster.

 

 

glassblower close up small overlay

FöPL-försäkring ger företagaren trygghet

FöPL-försäkringen utgör grunden för företagarens sociala trygghet och är därför företagarens viktigaste försäkring. FöPL-försäkringen tjänar in pension till dig, och utifrån FöPL-arbetsinkomsten beräknas t.ex. FPA:s sjuk- och föräldradagpenningar. FöPL-avgifterna beräknas utifrån värdet på din arbetsinsats, alltså FöPL-arbetsinkomsten. Det är viktigt att du uppskattar din arbetsinkomst rätt från första början och uppdaterar den alltid då det behövs eftersom du tryggar din försörjning med den om du exempelvis blir får tillökning i familjen eller blir arbetslös.

Alla nyetablerade företagare får 22 % rabatt på FöPL-avgifterna de första fyra åren. Kom också ihåg att du kan dra av FöPL-avgifterna i sin helhet i beskattningen! Beräkna rätt nivå för din arbetsinkomst med Varmas räknare.

 

startup company small overlay

Försäkra dina arbetstagare

ArPL-försäkringen tryggar dina arbetstagares pensioner. Arbetsgivaren försäkrar sina arbetstagare enligt ArPL och ser till att meddela nödvändig information till inkomstregistret genast efter att lönerna betalats. Vår partner för arbetspensionsförsäkringar, Varma, har de förmånligaste ArPL-avgifterna. Varma är det mest effektiva och solventa arbetspensionsbolaget, vilket garanterar kunderna de bästa kundåterbäringarna, alltså rabatter på försäkringsavgifterna. 

Arbete som utförts i Finland försäkras vanligtvis i Finland oberoende av arbetsgivarens eller arbetstagarens medborgarskap. Även utsända finländska arbetstagare ska i allmänhet försäkras enligt ArPL. Varmas tjänster för försäkring av utlandsarbete hjälper dig med ArPL-försäkring i internationella sammanhang.