Valutakurser för korttransaktioner

Kortinköp och kontantuttag utomlands debiteras alltid i euro antingen från bankkontot (debit) eller från kortkrediten (credit).

Vid inköp och kontantuttag i annan valuta än euro är valutakursen för transaktionerna, beroende på kort, den s.k. grossistkursen för den aktuella valutan, i systemet MasterCard Europe eller Visa International. Till grossistkursen läggs från och med 1.9.2010 ett valutatillägg (högst 1,95 % av transaktionsbeloppet). Valutatillägget för Visa-kreditkort har tagits i bruk redan tidigare.

Grossistkursen fastställs enligt den dag transaktionen förmedlas till MasterCard Europe eller Visa International. Den valutakurs som tillämpas på korttransaktionen uppges i uppgifterna om transaktionen på kontoutdraget över det konto som anslutits till kortet eller i fakturan. Du kan se riktgivande kurser för valutaväxling på MasterCards och Visas internationella sidor.

MasterCards grossistkurserÖppnas i nytt fönster  

Visas grossistkurserÖppnas i nytt fönster